Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Jedno ze sedmi solárních lůžek nesplňuje limity pro ultrafialové záření
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

12/02/2010

Spotřebitelé by měli vědět o možných rizicích spojených s používáním solárních lůžek. Z výsledků nejnovějšího šetření, které dnes zveřejnila Evropská komise, totiž mimo jiné vyplývá, že přibližně každé sedmé lůžko nesplňuje limity pro ultrafialové záření. Úřady pro dohled nad trhem v deseti členských státech, včetně České republiky, zkontrolovaly mezi zářím 2008 a zářím 2009 přes 500 solárních lůžek na více než 300 místech (většinou v soláriích a fitcentrech).

Kromě neplnění norem zjistily dva hlavní problémy: spotřebitelé nebyli dostatečně informováni o rizicích ultrafialového záření a o tom, že osoby mladší 18 let by je neměly používat, a na lůžkách samých nebyly dostatečné výstrahy (například že ultrafialové záření může způsobit zdravotní újmu).

  Jedno ze sedmi solárních lůžek nesplňuje limity pro ultrafialové záření

   

  Úřady stupňují úsilí o dosažení shody se všemi příslušnými právními předpisy týkajícími se bezpečnosti. Výsledky kontroly z let 2008 a 2009 budou využity v projektu, který dnes zahájilo 12 členských států EU a jehož cílem je vyškolit více kontrolorů a zlepšit informování veřejnosti. Úřady rovněž spolupracují s odvětvím solárních lůžek, které samo vypracovává materiál pro odbornou přípravu poskytovatelů služeb, jako jsou provozovatelé solárií.

  „Jsem znepokojen zjištěním, že vysoké procento solárních lůžek a s nimi souvisejících služeb nesplňuje bezpečnostní pravidla. Je to významný zdravotní problém, protože výskyt rakoviny kůže se každých 15–20 let zdvojnásobuje,“ řekl komisař pro zdraví a spotřebitele John Dalli. „Příslušné úřady dohledu v členských státech musí zajistit, aby tato zařízení byla bezpečná. Vítám to, že odvětví je připraveno přispět k většímu dodržování norem, a tím i bezpečnosti, pokud jde o používání těchto výrobků.“

  „Solární lůžka musí být bezpečná, neškodná pro zdraví a musí na nich být srozumitelný návod pro uživatele. Vyzývám úřadu pro dohled nad trhem v členských státech, aby plně využily nový rámec EU pro dohled nad trhem, který platí od ledna 2010,“ uvedl místopředseda Komise Antonio Tajani, který odpovídá za průmysl a podnikání.

  Problém

  Informace od úřadů pro dohled nad trhem v členských státech dokládají řadu problémů. Úroveň ultrafialového záření ne vždy splňuje příslušné bezpečnostní limity[1], spotřebitelé využívající solární lůžka v soláriích nejsou vždy dostatečně informováni o nebezpečích, jako je spálení kůže nebo dlouhodobé riziko rakoviny kůže, a osobám mladším 18 let není vždy odepřeno využívání solárních lůžek. Úřady v členských státech jsou si vědomy toho, že je třeba podniknout další kroky, aby poskytovatelé služeb souvisejících se solárními lůžky dodržovaly příslušné bezpečnostní normy.

  Projekt

  Společný projekt uskutečnily úřady pro dohled nad trhem v deseti členských státech[2] (v čele s Nizozemským úřadem pro bezpečnost potravin a spotřebního zboží). Zaměřily se na informace a rady týkající se bezpečnosti a poskytované spotřebitelům, označování solárních lůžek, dostupnost ochrany zraku a na ultrafialové záření vyzařované solárními lůžky.

  Doporučení

  Pro uplatňování nejvyšších možných bezpečnostních standardů v EU účastníci doporučují, aby úřady pro dohled nad trhem pokračovaly ve vymáhání předpisů a více dodržování těchto předpisů vynucovaly při vstupu na trh, dále sbližovaly svůj výklad právních požadavků, lépe informovaly spotřebitele o rizicích opalování a o tom, jak se jim vyhnout, zvýšily počet kontrol ultrafialového záření, aby byly k dispozici reprezentativnější údaje o nedodržování předpisů (očekává se, že více kontrol povede k odhalení rozsáhlejšího neplnění norem).

  Rady pro spotřebitele

  Spotřebitelé by měli dodržovat základní prevenci. Měli by usilovat o získání informací o programu opalování vhodném pro jejich typ kůže i o jeho přiměřeném trvání. Vždy by si měli chránit zrak. Doporučuje se, aby osoby mladší 18 let solární lůžka nepoužívaly.

  Další informace:

  http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_safety/sunbeds/index_en.htm

  MEMO/10/37


   

  [1]Solární lůžka musí splňovat požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné bezpečnostní požadavky evropské normy EN 60335.

  [2] Belgie, Kypr, Česká republika, Dánsko, Finsko, Německo, Maďarsko, Lotyšsko, Nizozemsko a Polsko.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky