Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Znečištění dusičnany klesá, avšak ke splnění norem pro kvalitu vody je ještě zapotřebí mnoho úsilí
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/02/2010

Množství dusičnanů ve vodě v celé Evropské unii klesá, praví se ve zprávě, kterou dnes zveřejnila Evropská komise. Dokument dokládá, že uplatňování právních předpisů, jejichž cílem je zabránit znečišťování půdy a povrchových vod dusičnany, má skutečné dopady. V některých oblastech ale koncentrace dusičnanů překračují normy EU pro kvalitu vody a zemědělci musí přijmout udržitelnější postupy.

  Znečištění dusičnany klesá, avšak ke splnění norem pro kvalitu vody je ještě zapotřebí mnoho úsilí

   

  „Zajištění kvalitní vody je jednou z hlavních priorit evropské politiky ve vztahu k životnímu prostředí. Zemědělci se velmi snažili zlepšit hnojení, což nyní přináší výsledky a zlepšuje trendy ve kvalitě vody. V některých oblastech však splnění norem EU pro kvalitu vody zůstává vážným problémem,“ řekl komisař EU pro životní prostředí Janez Potočnik.

  Trendy ve kvalitě vody jsou povzbudivé, přetrvávají ale významné problémy

  Použití dusičnanů obsažených v organických a umělých hnojivech v zemědělství je významným zdrojem znečištění vody v Evropě. Třebaže jsou dusičnany životně důležitou živinou, která rostlinám a zemědělským plodinám pomáhá růst, ve vysokých koncentracích jsou pro lidi a přírodu škodlivé.

  Dnešní zpráva o provádění směrnice o dusičnanech, jejímž cílem je omezit znečištění a zlepšit kvalitu vody, dokládá trend stabilních nebo klesajících koncentrací dusičnanů v povrchových vodách v EU. Mezi roky 2004 a 2007 koncentrace dusičnanů v povrchových vodách (včetně řek, jezer a kanálů) zůstaly zhruba stejné nebo klesly na 70 % monitorovaných míst. Kvalita na 66 % míst pro monitorování podzemních vod je stabilní nebo se zlepšuje.

  Navzdory těmto povzbudivým trendům zpráva poukazuje na řadu oblastí, kde je úroveň dusičnanů znepokojivá. Vysoké koncentrace byly zjištěny v podzemních vodách v některých částech Estonska, v Belgii (ve Flandrech), ve Velké Británii (V Anglii), několika částech Francie, na severu Itálie, v severovýchodním Španělsku, na jihovýchodě Slovenska, na jihu Rumunska, na Maltě a Kypru. Obzvláště vysoké koncentrace v povrchových vodách byly zjištěny na Maltě, ve Velké Británii (v Anglii), v Belgii (ve Flandrech) a Francii (v Bretani).

  Podle zprávy přibližně 15 % stanic pro monitorování podzemních vod a 3 % stanic pro monitorování povrchových vod zaznamenalo koncentrace dusičnanů přesahující normu pro kvalitu vodu (50 mg/l).

  Úsilí pokračuje

  Velmi důležité je dobré monitorování, které zahrnuje zřízení kvalitních monitorovacích sítí pro podzemní, povrchové a mořské vody. V současnosti je v EU 31 000 míst pro odběr vzorků podzemních vod a 27 000 stanic pro sledování povrchových vod.

  Pokud jde o kvalitu vody, je v EU uplatňováno více než 300 různých akčních programů a kvalita těchto programů se zlepšuje. Opatření zahrnují období, kdy je hnojení zakázáno, pravidla pro skladování statkových hnojiv a k omezení šíření živin v blízkosti vod nebo na svazích s cílem omezit riziko znečištění. Tato opatření jsou významná i pro kvalitu ovzduší a pomáhají omezovat emise skleníkových plynů, které přispívají ke změně klimatu.

  Členské státy určily území, která jsou ohrožena znečištěním dusičnany a na která se vztahují specifické akční programy. Některé státy (Rakousko, Dánsko, Finsko, Německo, Irsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko a Slovinsko) se rozhodly použít akční programy na celé své území a zajistit v celé zemi stejnou úroveň ochrany.

  Zpráva

  Zpráva o provádění směrnice se podává každé čtyři roky a vychází z informací od úřadů členských států. V letech 2008 až 2009 předložilo informace za období 2004 až 2007 všech 27 členských států. Další informace jsou v úplné zprávě na internetové adrese http://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/index_en.html.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky