Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise zahájila veřejnou konzultaci o budoucí dohodě o ochraně údajů a výměně informací mezi EU a USA
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/02/2010

Komise zahájila veřejnou konzultaci o budoucí dohodě o ochraně údajů a výměně informací mezi EU a USA. Účelem konzultace je shromáždit názory zainteresovaných stran a široké veřejnosti na základě diskusního dokumentu. Je to součást přípravných prací v souvislosti s doporučením schválit jednání o budoucí dohodě mezi EU a USA.

  Komise zahájila veřejnou konzultaci o budoucí dohodě o ochraně údajů a výměně informací mezi EU a USA

   

  Všechny zainteresované strany a organizace podílející se na ochraně osobních údajů a zpracování, předávání či sdílení informací pro účely vymáhání práva v transatlantickém kontextu, jakož i široká veřejnost se vyzývají, aby se veřejné konzultace zúčastnily. Konzultace skončí 12. března 2010. Konzultační dokument  je k dispozici na internetových stránkách „Váš hlas v Evropě“

  http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm.

  Na zasedání Evropské rady 10. až 11. prosince 2009 byl přijat Stockholmský program, který vymezuje rámec pro politiku EU v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti na období 2010 až 2014. Stockholmský program vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla doporučení pro jednání o dohodě o ochraně údajů a v případě nutnosti o dohodě o výměně údajů pro účely vymáhání práva s USA.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky