Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise přijala bezpečnější normy pro předávání údajů o evropských občanech zpracovatelům ve třetích zemích
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/02/2010

Evropská komise dnes přijala rozhodnutí aktualizující standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným v zemích, které nejsou členy EU. Rozhodnutí upravuje nynější standardní smluvní doložky s ohledem na rozšíření zpracovatelských činností a nové obchodní modely pro mezinárodní zpracování osobních údajů. Obsahuje specifické ustanovení, které za jistých podmínek umožňuje externí zajištění zpracovatelských činností subdodavateli a zároveň zajišťuje stálou ochranu osobních údajů.

    Komise přijala bezpečnější normy pro předávání údajů o evropských občanech zpracovatelům ve třetích zemích

     

    „Tato aktualizovaná verze standardních smluvních doložek zohledňuje nové obchodní modely a stále silnější trend globálního zpracování a jeho externího zajišťování. Aktualizované standardní doložky zajišťují rovnováhu mezi globálními obchodními potřebami a ochranu osobních údajů pro občany EU,“ uvedl místopředseda Komise Jacques Barrot.      

    Standardní smluvní doložky byly schváleny rozhodnutím Komise 2002/16/ES s cílem poskytnout podnikům nástroj, který zajistí přiměřenou ochranu osobních údajů v případě, že jsou předávány zpracovatelům mimo EU a Evropský hospodářský prostor. Dnes přijaté rozhodnutí přihlíží k doporučením zahrnutým ve zprávě o uplatňování rozhodnutí o standardních smluvních doložkách a návrhům různých zainteresovaných stran. Podle nově přijatého rozhodnutí musí dovozce údajů (zpracovatel) nejdříve získat písemný souhlas vývozce údajů (správce), hodlá-li zajistit jakékoli ze svých zpracovatelských operací prováděných jménem vývozce údajů v EU externím subdodavatelem. Písemná smlouva uloží subdodavateli stejné povinnosti, jaké má dovozce údajů podle standardních smluvních doložek. Pokud subdodavatel nesplní své povinnosti při ochraně údajů, dovozce údajů stále plně odpovídá vývozci údajů za výkon povinností subdodavatele. Navíc zpracování údajů subdodavatelem musí spočívat v operacích zpracování stanovených v původní smlouvě uzavřené mezi vývozcem údajů v EU a dovozcem údajů.

    Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky