Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise chce zvýšit ochranu obchodování s emisními povolenkami před počítačovými útoky
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/02/2010

V souvislosti s počítačovými útoky na registry systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) z minulého týdne hodlá Evropská komise revidovat pokyny pro bezpečnost na internetu. Podvodníci zaslali uživatelům registrů e-maily, v nichž je požádali, aby se přihlásili do systému na zfalšovaných internetových stránkách, a prozradili tak svůj identifikační kód uživatele a heslo.

Byly provedeny jisté podvodné transakce, avšak bezpečnost registru Společenství a nezávislý protokol transakcí Společenství nebyly ohroženy.

  Komise chce zvýšit ochranu obchodování s emisními povolenkami před počítačovými útoky

   

  Rozsáhlý „phishingový“ útok na uživatele registrů EU ETS se odehrál 28. ledna. Komise poté, co ji na útoky upozornilo Nizozemsko a Norsko, informovala všechny členské státy a požádala je, aby okamžitě přijaly přiměřená bezpečnostní opatření.

  Třebaže členské státy reagovaly rychle, uskutečnil se omezený počet podvodných transakcí, protože falešné internetové stránky používající vizuální symbol Komise vypadaly jako pravé. Komise rovněž okamžitě zahájila šetření ve věci falešných internetových stránek a usiluje o jejich definitivní zrušení.

  Ve světle tohoto útoku chce Komise přezkoumat bezpečností opatření platná pro registry ETS a vypracuje revidované bezpečností pokyny pro registry a akční plán zaměřený na harmonizaci jejich přístupů pro případ budoucích incidentů tohoto druhu.

  Komise již navrhla řadu prvků sloužících k dosažení vysoké úrovně bezpečnosti v jejích právních předpisech, které připravují začlenění leteckého odvětví do registru Společenství v roce 2012.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky