Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise zmírní důsledky přírodních katastrof ve střední Asii více než sedmi miliony eur
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

01/02/2010

Evropská komise vyčlenila 7,3 milionu eur na pomoc, která má snížit zranitelnost středoasijských zemí vůči přírodním katastrofám a posílit schopnost nejohroženějšího obyvatelstva chránit se před jejich důsledky.

Finanční prostředky budou poskytnuty prostřednictvím ředitelství Komise pro humanitární pomoc (ECHO).

  Komise zmírní důsledky přírodních katastrof ve střední Asii více než sedmi miliony eur

   

  „Tyto prostředky pomohou ohroženým lidem v oblasti, kterou postihuje stále více přírodních katastrof, lépe se připravit a chránit. Je životně důležité zvýšit informovanost místních obyvatel o změnách v jejich životním prostředí a poskytnout jim nástroje pro přizpůsobení se změně klimatu. Evropa pomáhá těm nejohroženějším,“ uvedl komisař odpovědný za rozvoj a humanitární pomoc Karel De Gucht.

  Střední Asie od roku 2003 dostává pomoc na přípravu na katastrofy a zmírňování rizik. Nejnovější rozhodnutí umožní pokračovat mimo jiné ve financování opatření při řízení na úrovni obcí, koordinačních mechanismů na místní, regionální a celostátní úrovni, zvyšování informovanosti, školení a vzdělávání, systémů včasné výstrahy, výměny  know-how a zásob materiální pomocí.

  Projekty budou realizovat nevládní organizace a mezinárodní organizace, včetně agentur OSN.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky