Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise navrhuje zřízení Agentury pro řízení provozu velkých IT systémů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/06/2009

Po podnětu Rady a Evropského parlamentu Komise dnes přijala soubor legislativních opatření, které navrhují zřízení Agentury pro dlouhodobé řízení provozu Schengenského informačního systému (SIS II), Vízového informačního systému (VIS), systému EURODAC a dalších velkých IT systémů prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

  Budova evropské instituce s evropskými vlajkami

  Místopředseda Komise Jacques Barrot, komisař pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost prohlásil: „Dnešní legislativní návrhy chtějí zjednodušit současnou situaci tím, že zavedou jednotnou řídící strukturu pro několik velkých IT systému prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Zřízení agentury specializované na řízení provozu těchto systémů umožní jejich efektivní a bezpečný provoz, zajistí uživatelům kvalitní služby, kontinuitu a nepřetržitý servis. Postupné budování odbornosti agentuře dovolí, aby se stala střediskem excelence v oboru rozvoje a řízení provozu budoucích velkých IT systémů prostoru svobody, bezpečnosti a práva.“

  Legislativní balíček přijatý Komisí je obsahuje nařízení o zřízení agentury, rozhodnutí a horizontální sdělení, které poskytuje stručný přehled legislativních návrhů.

  Stěžejním úkolem agentury by bylo řízení provozních činností systémů SIS II, VIS a EURODAC, udržovat systémy v provozu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Vedle těchto provozních činností by byla agentura odpovědná také za přijetí nutných bezpečnostních opatření, podávání zpráv, zveřejňování statistik, monitorování výzkumu, informační a školící činnosti související se systémy SIS II a VIS. Bude zajištěna bezpečnost dat, jejich integrita a soulad s předpisy na ochranu údajů.

  Specializovaná agentura bude schopna dosáhnout důležitých synergií a úspor z rozsahu, protože všechny tři stávají IT systémy budou spravovány na jednom místě a pod jedním vedením. Jakožto středisko excelence by mohla být agentura pověřena vývojem nových IT systémů prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

  Agentura bude zřízena jako regulační agentura, tedy nezávislý orgán Evropské unie. Komise a participující státy budou zastoupeny ve správní radě, což bude řídící orgán agentury. Agentuře bude nápomocna pracovní skupina složená z odborníků z členských států.

  Agentura by měla být uvedena do provozu od roku 2012 a od této chvíle by i mohla převzít úkoly spojené s řízením provozu systémů SIS II, VIS a EURODAC.

  Více informací naleznete na stránce místopředsedy Komise Jacquese Barrota:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_cs.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky