Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Dohoda o hospodářském partnerství se zeměmi Jižní Afriky
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/06/2009

Evropská unie dnes podepsala prozatímní dohodu o hospodářském partnerství (EPA) s Botswanou, Lesothem a Svazijskem. Mosambik projevil zájem podepsat tuto dohodu v blízké budoucnosti. Tato prozatímní dohoda zajišťuje uvedeným zemím přístup na trhy EU do té doby, než bude vyjednána plná dohoda o hospodářském partnerství se sedmi zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) skupiny EPA. Dalšími zeměmi této skupiny jsou Jihoafrická republika, Namibie a Angola. Prohlášení připojená k prozatímní dohodě EPA stanoví, jak budou EU a skupina SADC EPA řešit otevřené sporné otázky během vyjednávání plné dohody EPA.

  ruce držící globus s hvězdami EU

  Komisařka EU pro obchod Catherine Ashtonová řekla: „Podpis této dohody je důležitým krokem. V prvé řadě garantuje zemím, které ji dnes podepsaly, vstup na evropský trh.  Hlavně je to však projev důvěry v procesu, který jsme započali a jehož cílem je vytvořit silné a dlouhotrvající ekonomické a obchodní vztahy.“

  Neo Moroka, botswanský ministr průmyslu a obchodu a předseda skupiny SADC k tomu dodal: „Podpis prozatímní dohody EPA je důležitým mezníkem našich obchodních vztahů. Zajišťuje nepřerušený přísun zboží zemí SADC EPA na trh EU. Ještě je řada otázek, které musíme dořešit. Budeme o nich jednat současně s vyjednáváním plné dohody EPA."

   

  Souvislosti

   

  Další tři země tohoto regionu – Jihoafrická republika, Namibie a Angola – se rozhodly tuto dohodu v tuto kritickou chvíli nepodepisovat. Dohoda nyní musí být notifikována u Světové obchodní organizace. Angola jako nejméně rozvinutá země (LDC) požívá výhody bezcelního a bezkvótového přístupu na trh EU v souladu s iniciativou „Vše kromě zbraní“ (EBA). Obchod mezi Jižní Afrikou a EU se řídí Dohodou o obchodu, rozvoji a spolupráci (TDCA) podepsanou v roce 1999, která umožňuje použití preferenční cel na více než 90 % vývozu Jižní Afriky do EU. Dohoda mezi EU a SADC EPA je plně v souladu s regionálními integračními procesy, např. SADC a Celní unií Jižní Afriky „SACU“.

  Budou pokračovat jednání o plné dohodě EPA, která budou řešit otevřené otázky v oblasti obchodu se zbožím, kapitoly o službách a některé aspekty spojené s obchodem – investice, vládní zakázky a hospodářská soutěž.


  Obchodní toky EU a SADC

   

  EU je největším obchodním partnerem skupiny SADC: v roce 2008 dosahovaly celkové obchodní toky EU a Botswany, Lesotha, Svazijska a Mosambiku hodnoty téměř 2,1 miliard eur. Všechny čtyři země zaznamenaly individuální přebytky obchodu s EU ve výši asi 1 miliardy eur.

  Předmětem vývozu těchto zemí to EU bylo v roce 2008: hliník, diamanty, cukr, hovězí a ryby. Předmětem dovozu z EU byly mechanické stroje, elektrické stroje, hnojiva a motorová vozidla. Celý SADC region byl do této chvíle čistým příjemcem obchodu s EU a dohoda EPA tomuto regionu umožní zvýšit konkurenceschopnost, diverzifikovat export a navázat těsnější regionální spolupráci. V této souvislosti poskytuje EU podporu v rámci Evropského rozvojového fondu (EDF) a nástroje Pomoc v oblasti obchodu.

   

  Více informací o EU – SADC EPA:

  http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/acp/regneg_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky