Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Začíná realizace Východního partnerství
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/06/2009

Čtyři týdny po prvním summitu Východního partnerství začínají EU a její východní sousedé s realizací svých plánů. Jednou z novinek, které Východní partnerství zavádí, je mnohostranný rozměr vztahů s těmito zeměmi existující vedle dvoustranné cesty spolupráce. První zasedání mezinárodní platformy Východního partnerství se uskuteční v pátek 5. června v Bruselu. Soustředí se na demokracii, řádnou správu věcí veřejných a stabilitu. V červnu začnou rovněž pracovat ostatní platformy, věnované ekonomické integraci, energetice a stykům mezi lidmi.

  Vlajka Evropské unie

  Cílem platforem je podporovat úsilí východních partnerů přiblížit se k normám EU, podporovat výměnu zkušeností a osvědčených postupů a posilovat styky mezi těmito partnery. Páteční zasedání se zaměří na zmapování možných oblastí spolupráce a bude se na něm jednat o zahájení dvou vlajkových iniciativ věnovaných správě hranic a prevenci katastrof, připravenosti a reakce na ně.

  „Evropská komise neotálela se zahájením této nové iniciativy. Zavedení mnohostranných platforem je klíčem k úspěchu Východního partnerství. Doufám, že konkrétně podpoří reformní snahy našich partnerů a prohloubí vzájemné porozumění,“ uvedla komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldnerová. „První platforma je věnována otázkám řádné správy věcí veřejných, které jsou jádrem nového partnerství. Dodržování práv občanůprávní stát spolu s dynamickou občanskou společností jsou klíčovými prvky demokratických společností, které – jak doufáme – se budou rozvíjet v těchto zemích. Třebaže jsou naši partneři v různých situacích a v různých stadiích transformace, čelí podobným problémům, takže mnohostranný přístup může přinést skutečnou přidanou hodnotu,“ dodala.

  Východní partnerství sdružuje země ve východní Evropě a v oblasti jižního Kavkazu, členské státy a instituce v zájmu podpory bezpečnosti, stability a prosperity. Poskytuje další podporu pro reformy a snahy o modernizaci v partnerských zemích, a přibližuje je tak k zásadám a postupům EU. Tato iniciativa vychází z evropské politiky sousedství a rozvíjí její východní rozměr.

  Kromě posilování dvoustranných vztahů mezi EU a partnerskými zeměmi Východního partnerství nabízí mnohostranné platformy rámec pro lepší chápaní právních předpisů a norem EU, k výměně zkušeností a rozvoj společných aktivit.

  Celodenní zasedání, které se bude konat 5. června za předsednictví Komise v rámci mnohostranné tématické platformy pro demokracii, řádnou správu věcí veřejných a stabilitu, je začátkem realizační fáze partnerství. Pracovních schůzek se zúčastní zástupci šesti partnerských zemí (Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny), členských států EU, sekretariátu Rady, Evropského parlamentu, Výboru regionů a Hospodářského a sociálního výboru.

  Na této první schůzce budou představeny dva vlajkové projekty: program „Integrovaná správa hranic“ a „Předcházení přírodním katastrofám a katastrofám způsobeným člověkem, připravenost a reakce na ně“. K dalším vlajkovým iniciativám patří integrace trhů s elektřinou, energetické úspory a obnovitelné zdroje energie, nástroj pro malé a střední podniky a diverzifikace dodávek elektřiny.

   

  První zasedání dalších platforem Východního partnerství se budou konat v Bruselu v červnu:

   

  • pro styky mezi lidmi 10. června;
  • pro energetickou bezpečnost 17. června a
  • pro ekonomickou integraci a sbližování s politikami EU 26. června.

   

  Posledních dvou platforem se zúčastní také Evropská investiční banka a Evropská banka pro obnovu a rozvoj.

   

  Další informace:

  http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky