Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise navrhla, aby rok 2011 byl Evropským rokem dobrovolné činnosti
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/06/2009

 

Návrh, aby byl rok 2011 vyhlášen Evropským rokem dobrovolné činnosti, dnes schválila Evropská komise. Očekává se, že Rada a Evropský parlament návrh schválí počátkem příštího roku.

  vlajka EU

  V Evropské unii se na dobrovolné činnosti podílí miliony občanů. Lidé všech věkových skupin přispívají k životu společenství tím, že investují část svého volného času do práce v organizacích občanské společnosti, klubech mládeže, v nemocnicích, ve školách, sportovních klubech atd. Pro Komisi je dobrovolná činnost aktivním výrazem občanské angažovanosti, která posiluje společné evropské hodnoty, jako jsou solidarita a sociální soudržnost. Dobrovolná činnost rovněž nabízí významné příležitosti učit se, protože zapojení do dobrovolných činnosti může lidem pomoci osvojit si nové dovednosti a rozvíjet schopnosti, a dokonce zlepšit své šance na získání zaměstnání. To je důležité zejména v době ekonomické krize. Dobrovolná činnost hraje důležitou roli v tak odlišných sférách, jako jsou vzdělávání, mládež, kultura, sport, životní prostředí, zdravotnictví, sociální péče, ochrana spotřebitelů, humanitární pomoc, rozvojová politika, výzkum, rovné příležitosti a vnější vztahy.

  Dobrovolná činnost má velký a dosud nedostatečně využívaný potenciál, pokud jde o sociální a ekonomický rozvoj Evropy.

   

  Vyhlášení roku 2011 rokem věnovaným dobrovolné činnosti pomůže členským státům dosáhnout následujících cílů:

   

  1. usilovat o vytvoření příznivých podmínek pro dobrovolnou činnost v EU;
  2. posilovat dobrovolné organizace a zlepšit kvalitu dobrovolné činnosti;
  3. odměňovat dobrovolné činnosti a projevovat v souvislosti s nimi uznání;
  4. zvyšovat povědomí o hodnotě a významu dobrovolné činnosti.

   

  Komise očekává, že Evropský rok dobrovolné činnosti povede k rozšíření dobrovolné činnosti a větší informovanosti o její přidané hodnotě a že vyzdvihne spojitost mezi dobrovolnou angažovaností na místní úrovni a jejím významem v širším evropském kontextu.

  Evropský rok dobrovolné činnosti by měl pomoci dobrovolným pracovníkům a dobrovolným organizacím ze všech koutů Evropy setkávat se a učit se tomu, co se v jiných zemích dělá nejlépe. Veřejné úřady budou moci se dovědět více o dobrovolných pracovnících a usnadnit dobrovolnou činnost. Občané, kteří toho o dobrovolné činnosti moc nevědí, by se měli o ní dovědět více, a možná se jednoho dne sami stanou dobrovolníky. Evropský rok by rovněž měl přinést uznání dobrovolným pracovníkům.

  Komise navrhuje vyčlenit pro Evropský rok dobrovolné činnosti rozpočet ve výši šesti milionů eur na přípravné akce, které by začaly v roce 2010.

  Navrhované činnosti by se měly zaměřit na komunikaci a zvyšování povědomí na základě konferencí, seminářů, výměny zkušeností a publikací. Podobné činnosti by se měly v členských státech uskutečňovat prostřednictvím národních koordinačních struktur. Důraz by měl být kladen na financování projektů, které mají rozměr dobrovolné činnosti v akčních programech EU, jako je program Mládež v akci. Cílem je zapojit všechny úrovně: evropskou, státní, regionální a místní. Odpovědnost za Evropský rok by měli mít dobrovolní pracovníci a dobrovolné organizace; mnoho činností a oslav bude organizováno zespodu.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky