Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Rada přijala dohodu o právním rámci pro evropské výzkumné infrastruktury
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/06/2009

Evropská komise uvítala, že Rada dosáhla v pátek 29. května 2009 dohody ohledně jejího návrhu nařízení o právním rámci Společenství pro evropské konsorcium výzkumné infrastruktury (ERIC). Nařízení usnadní zřizování evropských výzkumných infrastruktur, např. špičkových zařízení testujících technologie na zachycování a ukládání uhlíku, databank v genomice nebo  nejmodernějších velkých superpočítačů. Návrh byl vypracován na základě požadavků z členských států, které si přejí vytvářet v Evropě výzkumná zařízení světové úrovně a postrádají společný a použitelný právní nástroj. Tento na míru šitý právní rámec definuje kritéria, podle kterých budou zařazeny výzkumné infrastruktury do konsorcia ERIC, a definuje pravidla jejich řízení. Uznaným evropským výzkumným infrastrukturám bude udělen status mezinárodních organizací, se kterým mimo jiné souvisí osvobození od placení DPH.

  Rada přijala dohodu o právním rámci pro evropské výzkumné infrastruktury

   

  Evropský komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik dohodu uvítal: „Dohoda Rady je skvělou zprávou pro výzkum i hospodářství EU. Investice do budování rozsáhlých výzkumných infrastruktur zajisté napomůže hospodářskému oživení EU a bezpochyby zvýší naši konkurenceschopnost, až se vymaníme z recese. Napomůže vytvoření nových pracovních míst, hospodářských činností  a přispěje k produkci špičkových vědeckých znalostí, které dodají novou energii růstu a konkurenceschopnosti EU.“

  Souvislosti

  Chceme-li rychle vybudovat další generaci velkých evropských výzkumných infrastruktur, které budou efektivně fungovat, je třeba přijmout nový právní rámec a správní strukturu. Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) vytvořilo seznam 44 prioritních infrastruktur, které posunou Evropu kupředu v řadě oborů fyziky, energie, biologie, medicíny, informačních a komunikačních technologií a sociálních věd. Do této chvíle měly členské státy největší potíže s tím, že neexistoval adekvátní právní rámec, který by řešil spolupráci partnerů z různých zemí. Dohadování podmínek v rámci stávajících právních nástrojů vnitrostátního, evropského a mezinárodního práva vedlo k frustrujícím prodlením v nadnárodních infrastrukturách.

  Evropská komise v červnu 2008 na tyto výtky reagovala a předložila návrh nařízení Rady o právním rámci Společenství pro evropské konsorcium výzkumné infrastruktury (ERIC). Členské státy, které se zajímají o zřízení výzkumných infrastruktur s postavením ERIC, by mohly Komisi podat žádost, včetně prohlášení hostitelských členských států, že uznávají ERIC jako mezinárodní organizaci. Evropská komise díky tomuto nařízení zajistí, že evropské výzkumné infrastruktury jsou způsobilé, registrované a splňují všechny požadavky.

  Viz také: IP/08/1142 a MEMO/09/257

  Odkaz na seznam ESFRI: http://cordis.europa.eu/esfri/

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky