Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise vítá, že rok 2007 byl třetím v řadě, kdy klesly emise skleníkových plynů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/05/2009

Emise skleníkových plynů v EU jako celku klesly již třetí rok po sobě, konstatoval dnes evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas. Česká Republika je v tomto ohledu ale na tom hůř: emise v ní naopak rostou. Evropská agentura pro životní prostředí vypracovala přehled emisí za rok 2007, tj. poslední rok, za který jsou k dispozici kompletní údaje. Z přehledu vyplývá, že emise ve státech EU15 se oproti roku 2006 snížily o 1,6 %, zatímco ekonomika v těchto státech vzrostla o 2,7 %. V České Republice však emise naopak vzrostly o 1,2 %. Emise ve státech EU15 se snížily o 5 % pod výchozí úroveň (ve většině případů to byl rok 1990). To znamená, že státy EU15 jsou na dobré cestě k dosažení svého cíle podle Kjótského protokolu, jímž je snížit emise mezi roky 2008 a 2012 v průměru o 8 % pod úroveň základního roku.

  budík zamrzlý v ledu ukazující za pět minut dvanáct

  Emise ze států EU27 klesly v meziročním srovnání o 1,2 %, a dostaly se tak 12,5 % pod výchozí úroveň. V Česku se emise v roce 2007 dostaly 22,4 % pod výchozí úroveň, třebaže mezi roky 2006 a 2007 vzrostly.

  „Snižování emisí ve státech EU15 z poslední doby nás naplňuje optimismem, že splníme cíl z Kjóta. Vzhledem k tomu, že více než polovina států EU15 v roce 2007 opět zaznamenala významné snížení emisí, je naší hlavní starostí zajistit, aby na prosincové konferenci v Kodani bylo dosaženo ambiciózní globální dohody o klimatu pro období po roce 2012. To vytvoří rámec pro snižování emisí v celosvětovém měřítku v budoucnosti,“ prohlásil komisař Dimas.

  „Snížení emisí ve státech EU15 za rok 2007 bylo sice částečně dáno příznivým vývojem počasí v některých členských státech, trend poklesu emisí za poslední tři roky však naznačuje, že se začíná zúročovat aktivní politika v oblasti klimatu i opatření, jež byla po Kjótu přijata na úrovni jednotlivých členských států i celé EU. Soubor opatření pro oblast klimatu i energetiky schválený minulý měsíc, zajistí, že snižování emisí v dalších letech bude ještě rychlejší,“ dodal.

   

  Klesající emise při růstu ekonomiky

   

  Pokles emisí ve státech EU15 o 1,6 % mezi lety 2006 a 2007 kontrastuje s růstem HDP o 2,7 % ve stejném období. Znamená to, že EU se i nadále daří oddělit emise od hospodářského růstu. Emise klesaly i ve dvou předchozích letech, a to v roce 2005 o 0,9 % a v roce 2006 o 0,6 %.

  Hlavní příčinou poklesu emisí v roce 2007 (celkem 63,9 milionu tun ekvivalentu CO2) byl pokles emisí z domácností v důsledku teplého počasí, ze zpracovatelského průmyslu a z výroby železa a oceli. Oproti tomu vzrostly emise z chladírenství a klimatizace.

  Většina odvětví zaznamenala mezi rokem 2007 a základním rokem pokles emisí. Emise z průmyslové výroby klesly o 14 %, z energetiky o 1 %, z používání rozpouštědel a dalších produktů o 24 %, ze zemědělství o 11 % a z odpadového hospodářství o 39 %. Naproti tomu vzrostly emise z dopravy celkem o 23,7 % a ze silniční dopravy o 24,7 %.

  Emise ve státech EU27 klesly ve stejném roce o 1,2 %. Dostaly se tak 12,5 % pod úroveň základního roku. Ten je v některých členských státech odlišný od roku 1990. V porovnání s rokem 1990 došlo k poklesu o 9,3 %. Proti roku 2006 jde o snížení o 59 milionů tun ekvivalentu CO2, a to zhruba ze stejných příčin, jako tomu je v případě států EU15. Ve státech EU27 byl růst emisí zaznamenán v dopravě, výrobě cementu, výrobě elektřiny  a tepla pro veřejnou síť i v chladírenství a v oblasti klimatizačních zařízení.

  Cíl pro emise ze států EU27 v rámci Kjótského protokolu neexistuje, protože v dané době nebyly státy EU12 členy EU. Všechny státy EU12 však mají individuální závazky v rámci Kjóta, a to snížit emise o 6 až 8 % pod výchozí úroveň. Výjimkou jsou Kypr a Malta, které nemají stanoven žádný limit.

  Údaje byly zpracovány Evropskou agenturou pro životní prostředí a byly předloženy Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC).

   

  Další informace

   

  Evropská agentura pro životní prostředí

  www.eea.europa.eu

   

  Příloha:

  Emise skleníkových plynů v ekvivalentu CO2 (bez ukládání uhlíku) ve srovnání s cíli Kjótského protokolu na roky 2008–12

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky