Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Výsledky práce Komise za roky 2004–2009 přinášejí občanům Evropy reálný užitek
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

28/05/2009

 

Evropská komise dnes předložila bilanci svých úspěchů. Především se starala o to, aby znovusjednocená Evropská unie pracovala ku prospěchu svých občanů. Dále do svazku 27 členských států vnesla větší stabilitu a prosperitu. Rezolutně reagovala na finanční a ekonomickou krizi. Zavedla ucelený přístup k boji proti změnám klimatu a k zajištění dodávek energie. V neposlední řadě se snažila přizpůsobit proces globalizace tak, aby podporoval sociální začleňování, vyšší formu právní úpravy a odrážel evropské hodnoty.

  Mapa Evropy s hvězdami Evropské unie

  Předseda Komise José Manuel Barroso prohlásil: „Tato Komise, která je první Komisí rozšířené Unie 27 členských států, zažila několik nejtěžších období v dějinách Evropské unie, dobu obrovských hospodářských a sociálních změn. Z naší bilance vyplývá, že jsme se pevně drželi základních hodnot a cílů, díky nimž je Unie úspěšná, a necháváme po sobě významný kus práce, jenž posunul o kus dál projekt evropské integrace.

  Zvláště jsem hrdý na naši reakci na hospodářskou a finanční krizi, na náš ambiciózní program boje proti změně klimatu a na vytvoření reálné evropské energetické politiky. Nyní se ujímáme vedoucí role ve formování globalizace podle evropských hodnot a v prosazování zájmů Evropy v celosvětovém měřítku. Nastal čas, aby evropští občané vyjádřili svůj názor na budoucnost ve volbách do Evropského parlamentu. Vyzývám občany Evropy, aby využili své demokratické právo“.

  Bilance výsledků je uvedena v obsáhlé zprávě, která byla uveřejněna ve všech úředních jazycích EU.

  Barrosova Komise v posledních pěti letech získala důvěru občanů, hospodářských subjektů, členských států a Evropského parlamentu. Prokázala, že dokáže navrhovat ambiciózní a přitom realistické iniciativy a zajišťovat jejich realizaci. To vše dělala v časech institucionálních změn a hospodářské krize.

  Byly schváleny nové důležité právní předpisy, jejichž cílem je, aby jednotný trh sloužil občanům, například posílením práv cestujících v dopravě, snížením sazeb za mobilní telefony či ulehčením přeshraničních plateb. Komise současně zjednodušila  legislativu EU, když navrhla zrušení téměř 10 % zbytečných předpisů a snížila administrativní zátěž v podnikání zvláště pro malé a střední podniky.

  Zaměření Komise na růst a zaměstnanost v rámci obnovené Lisabonské strategie a revidovaného Paktu o stabilitě a růstu lépe připravilo Evropu na současnou krizi hospodářství, financí a zaměstnanosti. Komise jako první mezinárodní instituce představila důvěryhodný plán obnovy a udávala tón reakce na znehodnocená aktiva, rekapitalizaci, státní podpory a opatření vedoucí od zachraňování určitých odvětví k jejich oživování, např. automobilového průmyslu. Komise stojí v čele protiofenzivy na úrovni G-20 a na evropské úrovni cestou provádění doporučení z Larosièrovy zprávy.

  Barrosova Komise prosazovala zásadní změnu v přístupu Evropy ke změnám klimatu a energetice. S pomocí ambiciózního balíčku legislativních opatření, který připravila Barrosova Komise, Evropa dokázala, že je připravena stát v čele a bude tak činit i v období příprav na nadcházející kodaňské jednání o změně klimatu. Tím se zajistí, že krátkodobá opatření reagující na hospodářskou krizi budou plně slučitelná s našimi dlouhodobými cíli.

  Evropská komise usilovně měnila celosvětové prostředí tak, aby se zabývalo chudobou, problematikou globálního zdraví, migrací a otázkami bezpečnosti. Prokázala svůj vliv v případě krizí v Gruzii, na Středním východě a v Africe. Ve stejné době se věnovala regionální stabilitě ve svém sousedství a prosazovala efektivní a ambiciózní partnerství se světovými mocnostmi k ochraně evropských zájmů a hodnot.

  Práce je však stále dost. Dosud nebylo uzavřeno kolo obchodních jednání z Dohá. Komise předložila řadu návrhů na reformu finančních trhů, zvýšení zaměstnanosti a řešení dalších tíživých výzev, které zatím nebyly v rámci EU s konečnou platností schváleny. Při zvládání současné hospodářské krize se Komise bude muset zaměřit i na to, aby Unie vyšla z této krize posílena. Nadále se bude zaměřovat na potřebu ratifikovat Lisabonskou smlouvu, která zvýší akceschopnost Unie.

  Barrosova Komise iniciativně navrhovala řešení současných problémů. Plán ekonomické obnovy, boj proti změnám klimatu, energetická bezpečnost, fond pro přizpůsobení se globalizaci, miliarda eur do potravinového nástroje pro rozvoj, Evropský technologický institut, 5 miliard euro na energetické projekty a vysokorychlostní internet pro obce na venkově a pakt o migraci – to vše iniciativně navrhla Komise. Komise dokázala, že EU může pracovat o 27 členech, vést diskusi a přinášet výsledky. Komise byla motorem, který poháněl vpřed evropskou agendu. V dobrých i zlých časech se jí dařilo dosahovat konsensu všech 27 členských států na všech zasedáních Evropské rady. Takové je dědictví této Komise.

   

  Souvislosti

   

  Barrosova Komise začala pracovat 22. listopadu 2004. Mandát Komise má skončit 31. října 2009.

  Za posledního čtyři a půl roku přijala Komise ambiciózní legislativní návrhy. Od počátku roku 2005 schválil Evropský parlament a Rada přes 470 návrhů spolurozhodovacím postupem.

  Další podrobnosti o výsledcích práce Komise v konkrétních oblastech politiky lze získat od sekretariátů jednotlivých komisařů.

   

  Kopii zprávy s bilancí výsledků Komise lze najít na adrese:

  http://ec.europa.eu/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky