Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise navrhuje, jak lépe využít systém uvádění potravin a nápojů na trh a režim jakosti
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

28/05/2009

Ke zlepšení komunikace týkající se jakosti zemědělských produktů je třeba přijmout opatření, která by pomohla znovu spojit zemědělce a spotřebitele. Kvalitní systémy označování jakosti musí být také pro občany snadněji použitelné a srozumitelné a politika EU musí být ucelenější. To jsou hlavní doporučení stanovená ve sdělení o politice jakosti zemědělských produktů, které dnes přijala Evropská komise. V souvislosti s ochranou životního prostředí, dobrými životními podmínkami zvířat a používáním pesticidů a veterinárních léčiv splňují zemědělci v EU jedny z nejpřísnějších zemědělských norem na světě.

  muž nesoucí koš se zeleninou

  Kromě toho využívají své odborné znalosti a schopnosti k tomu, aby svým produktům dodali zvláštní vlastnosti, které zvyšují jejich hodnotu. Získávají však zemědělci přiměřený výnos za svou snahu? Jsou spotřebitelům poskytovány přesné informace o vlastnostech produktů a způsobech hospodaření?

  „Zemědělsko-potravinářské odvětví v EU je vyhlášené svou vysokou jakostí díky desetiletím nebo dokonce staletím snahy o nejvyšší kvalitu,“ prohlásila komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelová. „K udržení konkurenceschopnosti musí zemědělci rozvíjet tuto dobrou pověst. Musí lépe komunikovat se spotřebiteli o jakosti svých produktů. EU je tomuto procesu ochotna pomoci. Máme jedinečnou příležitost zvýšit soudržnost a zjednodušit různé systémy označování a certifikace.“

   

  Ve sdělení Komise zejména navrhuje:

   

  • Rozšířit označování, které uvádí místo hospodaření u zemědělského produktu;
  • Zkoumat proveditelnost stanovení zvláštních nepovinných vyhrazených názvů pro „produkt horského hospodaření“ a „tradiční produkt“. „Tradiční produkt“ by mohl nahradit současný systém „zaručených tradičních specialit“.
  • Pro všechna zeměpisná označení vytvořit vlastní rejstřík (pro vína, alkohol, zemědělské produkty a potraviny) a zároveň zachovat specifika každého systému.
  • Zlepšit jednotný trh pro produkty, na které se vztahuje systém označování, zejména pro ekologické produkty.
  • Zlepšit mezinárodní ochranu zeměpisných označení a přispět k rozvoji mezinárodních norem pro obchodní normy a ekologické produkty.
  • Rozvinout zásady pro „osvědčené postupy“ pro soukromé systémy certifikace, aby se snížilo riziko, že spotřebitel bude uveden v omyl, a zjednodušila administrativa pro zemědělce.


  Souvislosti

   

  Sdělení bylo vypracováno na základě 560 příspěvků obdržených v reakci na zelenou knihu Komise o jakosti zemědělských produktů z října 2008 a na příspěvek z konference na vysoké úrovni pořádané českým předsednictvím v březnu 2009.

  Zemědělské obchodní normy a směrnice jsou klíčem ke spravedlivému obchodování a základem k tomu, aby nedocházelo ke klamání spotřebitele o jakosti produktů. Zajišťují základní definování produktu (co je možné označit jako „máslo“?), zařazení produktu (jaký je minimální obsah tuku v „polotučném mléce“?), definice vyhrazených údajů zvyšujících hodnotu (co je možné označit jako olivový olej „lisovaný za studena“?) a stanoví požadavky na označení původu nebo místa hospodaření.

  Systémy zeměpisných označení podporují zemědělskou produkci vysoké jakosti, ochraňují hodnotné názvy produktů před zneužíváním a napodobováním a pomáhají spotřebitelům tím, že jim poskytují informace o zvláštní povaze produktů. Registrováno bylo kolem 3000 názvů vín, alkoholu a zemědělských produktů a potravin.

  ZTS (zaručená tradiční specialita) zdůrazňuje tradiční povahu produktu, ať už spočívá ve složení nebo způsobu produkce. V rámci současného systému bylo registrováno pouze 20 názvů.

  Ekologické zemědělství: Komise chce odstranit překážky obchodu na jednotném trhu, které jsou způsobené rozdílnými vnitrostátními normami. Tomuto procesu by mělo pomoci nové logo pro ekologické produkty, na kterém se pracuje (viz IP/09/640) a které se bude povinně používat pro produkty v EU od 1. července 2010.

  Systémy certifikace: Soukromé a vnitrostátní systémy certifikace zaručují, že byly zachovány některé aspekty produktu nebo dodržen způsob výroby, jak stanoví specifikace. I přes některé problémy (např. ohrožení jednotného trhu, možné uvedení spotřebitele v omyl a dvojí systémy) podnikají zúčastněné strany kroky k jejich vyřešení. Komise tudíž nyní nepokládá za nutné upravovat tuto oblast  právními předpisy.

  http://ec.europa.eu/agriculture/quality/policy/communication_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky