Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

V nejsledovanějších časech běží v televizi převážně evropské pořady a filmy
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

28/05/2009

 

Evropské diváky stále nejvíce přitahují filmy a televizní pořady vyrobené v Evropě. Podle dnes zveřejněné nezávislé studie tvoří evropská díla tři čtvrtiny pořadů, které evropské stanice v nejsledovanějších časech vysílají. Důvodem k optimismu je i výskyt evropských děl v tzv. nových médiích (např. video na vyžádání). Je však třeba bedlivě sledovat, nakolik jsou v této oblasti dodržována nová evropská pravidla pro audiovizuální pořady, jejichž účelem je zajistit vysílání děl evropské provenience. V roce 2007 byla doplněna o specifická opatření vztahující se na nová média.

Členské státy musejí tato nová opatření zavést do prosince roku 2009 (IP/08/2032).

  modrý film s logem Evropské unie

  Místopředseda Komise Jacques Barrot, jenž je v současnosti odpovědný i za informační společnost a média, řekl: „Zájem diváků o evropská díla mě velmi těší. Dokazuje to, že velká většina Evropanů se shoduje ve svém názoru na význam rozmanitosti Evropy, již audiovizuální politika Evropské unie podporuje. Jsem si však jist, že výsledky by mohly být ještě lepší a sledovanost našich děl ještě vyšší. K podpoře místního a evropského obsahu v rámci celé Evropy musíme využít především možností služeb na vyžádání. Tak přispějeme ke kulturní rozmanitosti a podpoříme nezávislou produkci.“

  Dnes zveřejněná studie je historicky první studií, jež se věnuje měření času, který evropští diváci tráví sledováním evropských pořadů. Předchozí studie pouze sledovaly, jakou část tvoří tyto pořadu v programovém plánu. Ze studie vyplývá, že vysílání evropských a nezávislých pořadů a filmů se těší velké oblibě. V roce 2007 tvořilo vysílání evropských pořadů a filmů 74 % vysílacího času. Mezi 18 a 23 hodinou to bylo dokonce 75,5 % času. 33,4 % času věnovali Evropané sledování nezávislé evropské produkce.

  Převážná většina služeb videa na vyžádání v rámci televizních stanic nabízí téměř výhradně evropský obsah. Více než 90 % dotázaných televizních stanic uvádí, že přes 75 % jejich katalogů na vyžádání tvoří evropská díla. Nezávislé služby videa na vyžádání však podporují evropskou produkci mnohem méně. 25 % jich totiž uvádí, že evropská díla netvoří ani čtvrtinu jejich katalogu. U vývoje nabídky videa na vyžádání v rámci EU je tedy třeba sledovat, zda je zachována její kulturní rozmanitost.

  Studie vychází z reprezentativního vzorku televizních stanic a navazujících služeb z celé Evropy. Byla vypracována pro Evropskou komisi s cílem analyzovat, jak jsou podporovány evropské pořady ze strany televizních stanic i služeb na vyžádání. Analýza se prováděla ve 30 státech v souladu s evropskými audiovizuálními pravidly ( MEMO/08/803). Ve studii je uveden i způsob, jak hodnotit, nakolik služby videa na vyžádání mají evropský obsah, i to, jak posuzovat investice do tohoto obsahu ze strany uvedených služeb. Studie obsahuje také výzvu určenou členským státům a službám na vyžádání, aby vypracovaly pokyny pro hodnocení toho, do jaké míry je obsah se značkou „vyrobeno v Evropě“ ve službách na vyžádání zastoupen.


  Souvislosti

   

  Evropské televizní stanice jsou na základě směrnice o „televizi bez hranic“ z roku 1989 povinny věnovat převážnou část vysílacího času programům a dílům evropské provenience a minimálně 10 % tohoto času, resp. rozpočtu na vysílání, nezávislé evropské produkci. Rozsah platnosti uvedené směrnice byl v roce 2007 rozšířen směrnicí „služby audiovizuálních médií“ na služby na vyžádání. Členské státy podle této směrnice dbají na to, aby poskytovatelé služeb audiovizuálních médií na vyžádání dávali vhodnými prostředky přednost evropským dílům a přístupu k těmto dílům, je-li to možné. Tomu lze napomoci různým způsobem, zvláště pak investicemi do výroby evropských děl, nákupem práv k těmto dílům, resp. stanovením, že taková díla musí tvořit přiměřenou nebo převažující část katalogu videa na vyžádání ( MEMO/08/803).

  Dnes zveřejněná nezávislá studie je externím doplňkem zprávy vypracovávané Komisí každé dva roky. Tato zpráva se na základě údajů poskytnutých členskými státy zabývá tím, jak tyto státy dodržují své povinnosti. Studii pro Komisi vypracovaly společnosti Attentional Limited, Oliver & Ohlbaum Associés, Ramboll Management a Headway International. Poslední zpráva Komise za léta 2005–2006 byla zveřejněna v červenci roku 2008 ( IP/08/1207). Další zpráva (za období let 2007–2008) bude zveřejněna v roce 2010.

   

  Studie je k dispozici na adrese:

  http://ec.europa.eu/avpolicy/info_centre/library/studies/index_en.htm#eurworks

   

  Příloha:

  Výňatek ze studie

  IP/08/2032

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky