Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropský týden malých a středních podniků má podpořit podnikání v těžkých dobách
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/05/2009

 

Podpora podnikání a zvyšování povědomí o této podpoře jsou hlavním poselstvím prvního Evropského týdne malých a středních podniků, který byl dnes zahájen v Bruselu. Od 6. do 14. května se ve 35 zemích bude konat více než 1 000 akcí. Dnes více než kdy jindy je třeba uznat a podpořit příspěvek evropských podnikatelů k zachovávání pracovních míst a k vytváření nových. Tento týden rovněž umožní podnikatelům seznámit se s informacemi, doporučeními, podporou a myšlenkami, které jsou k dispozici na evropské, národní, regionální a místní úrovni a které jim pomohou při rozvíjení jejich činností.

  vlajky států EU

  Místopředseda Evropské komise Günter Verheugen, odpovědný za podnikání a průmysl, dnes zahájil týden MSP (malé a střední podniky) těmito slovy: „Tato Komise spolu s členskými státy usilovně pracovala na zlepšení podmínek pro malé společnosti. Pokud vůbec existuje cesta z hospodářského propadu, je to právě tvůrčí síla, pružnost a schopnost nalézat řešení, které charakterizují malé a střední podniky. Již jsme společně dosáhli zlepšení. Je však třeba v úsilí nepolevovat. Potřebujeme více malých a středních podniků, neboť jsou skutečnou hybnou silou růstu a vytváření pracovních míst.“

  Týden malých a středních podniků je jedním z opatření, která provádějí Small Business Act (SBA), první skutečně úplný rámec politiky malých a středních podniků pro EU a členské státy.

   

  Evropská komise od zahájení svého funkčního období v roce 2004 posunula politiku na podporu malých a středních podniků značně kupředu:

   

  • Zásada „mysli nejdříve v malém“ zapustila v EU kořeny.
  • Snižování administrativní zátěže: díky cíli Komise snížit administrativní zátěž podniků o 25 % do roku 2012 a zapojit rovněž členské státy (viz IP/09/131) budou mít malé a střední podniky prospěch ze zjednodušených opatření a úspor na správních nákladech.
  • Revidovaná pravidla pro státní podpory usnadňují malým a středním podnikům čerpat prostředky z veřejných financí na odbornou přípravu, výzkum a rozvoj, ochranu životního prostředí a další typy pomoci.
  • Nový statut evropské soukromé společnosti umožní v celé Evropě zakládat a provozovat malé a střední podniky na základě stejných ustanovení práva společností.
  • Na podporu začínajících podnikatelů a podněcování projektů na zakládání nových podniků byl na počátku roku 2009 zahájen výměnný program  Erasmus pro mladé podnikatele. Tento program jim umožňuje pracovat se zkušeným podnikatelem v jiném státě EU, a získat tak potřebné dovednosti pro řízení MSP.  
  • Byly předloženy návrhy právních předpisů týkajících se opožděných plateb ze strany orgánů veřejné správy a podniků (viz IP/09/552).
  • Členské státy by měly mít možnost uplatňovat snížené sazby daně z přidané hodnoty na místně poskytované služby, včetně služby s vysokým podílem lidské práce, jako kadeřnické, stravovací a údržbářské služby.

   

  Akce pořádané během Evropského týdne malých a středních podniků poskytnou podnikatelům a potenciálním podnikatelům informace a pomoc, napomohou vytváření kontaktů mezi nimi a budou je podněcovat, aby rozvíjeli nové myšlenky a využívali individualizované informace a podporu.

   

  Úplný přehled všech akcí během Evropského týdně malých a středních podniků je k dispozici na stránkách:

   

  První Evropský týden malých a středních podniků

   

  Mezi ně patří například interaktivní výstava s názvem „Zkušenosti malých a středních podniků – v kůži podnikatele“ („SME experience – How it feels to be an entrepreneur“), která se koná v Bruselu od 6. do 9. května a umožní návštěvníkům, aby si v deseti výstavních sálech vlastním zrakem, čichem, hmatem a sluchem vyzkoušeli, jaké to je být podnikatelem.    

  Šestého května v Bruselu budou při slavnostním zahájení tohoto evropského týdne, jehož tématem je vliv televize na podnikání, vyhlášeni vítězové Evropské ceny za video o podnikání. Požadavkem Komise bylo, aby videosnímky o podnikání účastnící se této soutěže byly krátké, ale originální a zajímavé a aby přinášely poučení a týkaly se těchto tří témat: „Podnikatelský duch“, „Inovativní podnikání“ a „Odpovědné podnikání“.

  Evropský týden malých a středních podniků bude zakončen ve dnech 13. a 14. května v Praze konferencí s názvem „Evropský akt pro malé podniky: podnikání bez bariér“ (The small business act for Europe: business without barriers), pořádanou českým předsednictvím EU a Evropskou komisí. Součástí této akce bude slavnostní vyhlášení vítězů Evropských cen za přínos podnikání(European Enterprise Awards), kterým budou uděleny ceny za inovativní postupy při podpoře podnikání a MSP.

   

  Další informace:

   

  Small Business Act

  Evropské ceny za podnikání

  Enterprise Europe Network

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky