Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise chce umožnit spotřebitelům neomezené brouzdání po internetu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/05/2009

Evropská komise dnes zveřejnila novou internetovou příručku eYouGuide uvádějící „digitální práva“ spotřebitelů, která jim podle zákonů EU náleží. Tato příručka vznikla na základě poptávky Evropského parlamentu z roku 2007 a zabývá se otázkami, které spotřebitele zajímají, například jejich práva ve vztahu k poskytovatelům širokopásmových služeb, nakupování na internetu, stahování hudby a ochrana osobních dat na internetu a na internetových sociálních sítích. Přestože širokopásmové internetové připojení má 48,5 % domácností v EU, podle nového průzkumu Eurobarometru mnoho spotřebitelů stále transakcím na internetu nevěří.

  přípojka internetu do počítače

  Pouze 12 % uživatelů internetu v EU se při provádění transakcí na internetu cítí bezpečně, zatímco 39 % má o bezpečnosti vážné pochybnosti a 42 % se finanční transakce on-line neodvažuje provádět. 65 % uživatelů internetu v EU neví, kde hledat informace a rady o přeshraničním nakupování v EU. Třetina spotřebitelů by o nakupování on-line v cizině uvažovala, protože je to levnější nebo lepší, avšak pouze 7 % se k tomu odhodlá. Budou-li spotřebitelé přesně informování o svých právech, zvýší se jejich důvěra a uvolní se plný ekonomický potenciál evropského jednotného internetového trhu v hodnotě 106 miliard EUR.

  „V Evropské unii by se práva spotřebitelů, kteří nakupují na internetu, neměla lišit podle toho, v které zemi se podnik nebo internetové stránky nacházejí. Hranice členských států by tak neměly překážet evropským spotřebitelům, kteří si chtějí na internetu koupit knížku nebo stáhnout hudbu,“ prohlásila Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „I když se situace hodně zlepšila, musíme dohlédnout na to, aby na internetu existoval jednotný trh pro spotřebitele i podniky.“

  „Chceme-li, aby spotřebitelé mohli porovnávat ceny a profitovat z možností, které digitální komunikace nabízejí, musíme jim zaručit, že budou dodržována jejich práva. To znamená stanovit a zajistit respektování jasných práv spotřebitelů, která budou odpovídat již zavedeným přísným normám v tradičním obchodním styku. Internet má spotřebitelům mnoho co nabídnout, musíme však vytvořit atmosféru důvěry, aby lidé mohli nakupovat s klidným vědomím,“ poznamenala Meglena Kuneva, komisařka EU pro ochranu spotřebitele.

   

  Příručka současných práv spotřebitelů

   

  Příručka eYouGuide vysvětluje jednotlivá práva evropských spotřebitelů brouzdajících po internetu nebo zde nakupujících. Jsou založena na pravidlech ochrany spotřebitelů, která v EU platí již 25 let. Evropští spotřebitelé, kteří využívají služeb on-line, mají mimo jiné právo na:


  • jasné informace o cenách a podmínkách ještě před nákupem;
  • možnost rozhodovat o tom, zda a jakým způsobem mohou být použity jejich osobní údaje;
  • dodání zboží do 30 dnů;
  • lhůtu „na rozmyšlenou“ v trvání nejméně 7 pracovních dní po uzavření obchodu, během níž mohou své rozhodnutí změnit;
  • minimálně dvouletou záruku na zakoupené zboží;
  • ochranu před podvodníky, nevýhodnými smluvními podmínkami a nekalými obchodními praktikami.

   

  Spotřebitelé si mohou být jisti, že všechna tato práva platí pro všechny internetové stránky s doménou „.eu“. Na rozdíl od internetových adres s doménou .com nebo .net musí být všechny internetové stránky s doménou .eu (doména EU nejvyšší úrovně zavedená v roce 2006, pod níž jsou v současné době registrovány 3 miliony internetových stránek, viz IP/09/536) zaregistrovány osobou nebo společností usazenou v jednom z 27 členských států a podléhají zákonům EU.

  „Digitální agenda“ pro práva spotřebitelů blízké budoucnosti

   

  Komisařky Redingová a Kunevová dnes také upozornily na nedostatky v předpisech EU, kde je možno důvěru spotřebitele a jednotný trh pro podniky dále posílit. Ve společné „digitální agendě“ obě komisařky určily 8 prioritních oblastí pro možná opatření EU:

   

  1. Boj proti spamu s podobnými účinnými občanskoprávními a trestními sankcemi ve všech členských státech EU a sousedících zemích. „Zákaz spamu“ je součástí práva EU od roku 2003, ale 65 % Evropanů si nadále stěžuje na „příliš mnoho spamu“. Zatímco 19,8 % spamu na celém světě pochází z USA a 9,9 % z Číny, 23,4 % pochází z Evropy, přičemž Itálie (3 %), Španělsko (2,9 %), Spojené království (2,7 %) a Německo (2,4 %) patří k 12 největším „hříšníkům“. K tomu je nutno připočítat sousedy EU – Turecko (4,4 %) a Rusko (6,4 %).
  2. Protože pro spotřebitele není rozhodující, z které země EU digitální obsah (hudba, hry, filmy, knihy) pochází, je třeba prosadit režimy udělování licencí pro více území pro on-line obsah.
  3. Aby bylo možné dát spotřebitelům přesná pravidla, co mohou a nemohou s písničkami, videonahrávkami a filmy, které si z internetu stahují a na něž se vztahují autorská práva, dělat, je třeba skoncovat se současnou roztříštěností právních předpisů platných pro „soukromé kopírování“.
  4. Rozšířit zásady ochrany spotřebitele na licenční smlouvy na produkty, jako jsou software stahovaný na ochranu proti virům, hry nebo jiný obsah podléhající licenci. Poskytování licencí by spotřebitelům mělo zaručit stejná základní práva jako při nákupu zboží: právo získat produkt, který funguje, za poctivých obchodních podmínek.
  5. Záruku, že ochrana soukromí vztahující se na nabídky on-line, je založena na poctivých smluvních podmínkách a spotřebitelé jsou o ní řádně informováni.
  6. Nápravu roztříštěnosti a neúplnosti předpisů, pokud jde o dostupnost elektronických technologií, aby zdravotně postižení lidé (15 % obyvatel EU) měli snazší přístup k internetovým stránkám, elektronickým platbám a dalším službám on-line.
  7. Prozkoumat možnosti posílení důvěry v platby on-line, včetně úspěšných modelů, jako jsou režimy vrácení platby kreditní kartou, které umožňují zákazníkům zrušit platby nespolehlivým obchodníkům jako poslední možnost.
  8. Spolupráce s průmyslem a sdruženími spotřebitelů s cílem vytvořit evropský systém značek důvěryhodnosti pro maloobchodní internetové stránky, které dodržují osvědčené postupy.

   

  Více informací Vám poskytne:

   

  Internetová stránka příručky eYouGuide:

  http://ec.europa.eu/eyouguide (on-line: 5. května v 16:00 hod.)

   

  Usnesení Evropského parlamentu ze dne 21. června 2007 o důvěře spotřebitelů v digitálním prostředí:

  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0287+0+DOC+XML+V0//CS

   

  Nový dokument Eurobarometru „Důvěra spotřebitele v informační společnost“ je k dispozici na adrese:

  http://ec.europa.eu/information_society/policy/nis/strategy/activities/index_en.htm


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky