Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Summit o Východním partnerství posílí vztahy EU se zeměmi východní Evropy a jižního Kavkazu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/05/2009

 

Na prvním summitu o Východním partnerství v Praze dne 7. května se sejdou čelní představitelé členských zemí EU, institucí EU a Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny, aby zahájily nový formát posílené bilaterální a multilaterální spolupráce. Tato ambiciózní iniciativa povede k prohloubení politických a ekonomických vztahů, k větší energetické bezpečnosti a zvýšené mobilitě. Dodá také další stimul prodemokratickým a tržně orientovaným reformám v partnerských zemích.

  vlajka EU

  Evropskou komisi bude na summitu zastupovat její předseda José Manuel Barroso společně s komisařkou pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benitou Ferrero-Waldnerovou. Summit hostí předseda vlády Mirek Topolánek jako představitel rotujícího předsednictví v Radě EU.

  „Nastal čas učinit viditelnější změny ve vztazích s našimi východoevropskými partnery”, řekl předseda Barroso. „Chceme-li podporovat větší stabilitu a bezpečnost na naší východní hranici, je v životním zájmu EU, aby zintenzívnila vztahy se zeměmi, které usilují o politické přidružení a hospodářskou integraci. Prostřednictvím Východního partnerství dává EU najevo svou solidaritu s partnery, kteří jsou hluboce zasaženi následky současné finanční a hospodářské krize”.

  Komisařka Ferrero-Waldnerová řekla: „Toto partnerství je založeno na společných zájmech a sdílených hodnotách. Tvoří rámec pro dlouhodobý vztah a představuje závazek ze strany EU. Partnerství přináší další podporu našim východním partnerům v jejich úsilí o těsnější vztahy s EU a významnější pomoc při provádění společně definovaných reforem. Přiblížení našich partnerů normám EU v politických, hospodářských a sociálních oblastech nám všem přinese větší mobilitu, obchod a prosperitu. Práce na partnerství již probíhá a první multilaterální schůzka se bude konat příští měsíc."


  Souvislosti:

   

  Východní partnerství[1] bylo navrženo Evropskou komisí v prosinci 2008 a podpořeno Evropskou radou v březnu 2009[2]. Završí zahraniční politiku EU vůči zemím východní Evropy a jižního Kavkazu díky tomu, že vytvoří specifickou východní dimenzi evropské politiky sousedství. Po sobě jdoucí rozšiřování EU přiblížilo tyto země k hranicím Evropské unie a přispělo k posílení politických vazeb. Energetická bezpečnost EU a těchto zemí je vzájemně provázána a EU má tudíž narůstají odpovědnost vůči partnerům, aby jim pomohla řešit socio-ekonomické problémy, se kterým se potýkají, a podporovala jejich úsilí o těsnější vazby, hlavně z hlediska nedořešených regionálních konfliktů. Východní partnerství se bude vyvíjet paralelně s bilaterální spoluprací mezi EU a třetími zeměmi, mezi níž patří i strategické partnerství EU s Ruskem.

   

  Východní partnerství nabízí hlubší bilaterální vztahy a zahajuje nový multilaterální systém spolupráce v souladu s potřebami a cíli partnerů, tj.:

   

  • nové dohody o přidružení (pro partnery, kteří učinili dostatečný pokrok na cestě k demokracii, právnímu státu, dodržování lidských práv, zásadám tržního hospodářství, udržitelnému vývoji a kvalitní správě věcí veřejných);
  • vyšší hospodářská integrace s EU (s cílem vytvořit komplexní oblasti volného obchodu) i volný obchod mezi partnery, přičemž hlavním dlouhodobým záměrem je vytvořit sousedské hospodářské společenství;
  • zvýšení mobility díky usnadnění vízového režimu a uzavření readmisních dohod (s postupnou liberalizací vízového režimu jako dlouhodobého cíle za podmínky, že budou existovat předpoklady pro dobře řízenou a bezpečnou mobilitu);
  • posílená spolupráce v oblasti energetické bezpečnosti, a to i díky podpoře investicím do infrastruktury, lepší regulaci, energické účinnosti a efektivnějším systémům včasného varování, které upozorní na přerušení dodávek;
  • vyšší správní kapacita partnerských zemí díky komplexním programům EU pro budování institucí;
  • specifické programy, které se zabývají ekonomických a sociálním rozvojem v partnerských zemích, jejichž cílem je snížit majetkové nerovnosti mezi regiony, jež mohou mít neblahé účinky na stabilitu; - další finanční pomoc ve výši 350 milionů eur na období do roku 2013 plus rozdělení 250 milionů eur činí celkem 600 milionů eur na provedení této politiky.


  Jedním z novátorských prvků Východního partnerství je multilaterální dimenze spočívající ve čtyřech platformách, které poskytnou východním partnerům prostor pro sdílení zkušeností a informací na témata jakými jsou:

   

  • Demokracie, kvalitní správa věcí veřejných a stabilita,
  • Hospodářská integrace a konvergence s politikami EU,
  • Energetická bezpečnost a
  • Kontakt mezi lidmi.

   

  V platformách bude možné řešit společné problémy, například ve formě seminářů, díky kterým se zlepší znalosti a porozumění právních předpisů a norem EU, budou se sdílet zkušenosti a případně vyvíjet společné činnosti. Vytvoření těchto platforem začne v červnu na prvním zasedání platformy o demokracii, kvalitní správě věcí veřejných a stabilitě.

   

  Zájmům partnerů i našim zájmům vyhoví pět velmi důležitých iniciativ (stěžejní iniciativy) v rámci multilaterální dimenze:

   

  • program řízení hranic,
  • integrace trhů s elektřinou, energetická účinnost a obnovitelné zdroje,
  • nástroj pro malé a střední podniky,
  • jižní koridor a
  • reakce v případě katastrof.

   

  Bližší informace:     http://ec.europa.eu/external_relations/eastern/index_en.htm

  Viz také      MEMO/09/217

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky