Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zahájení evropské platformy pro lepší koordinaci při řešení problému sociálního vyloučení Romů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/04/2009

Dnes vůbec poprvé se v Praze koná setkání nové evropské platformy pro sociální začleňování Romů, která usiluje o zlepšení koordinace opatření členských zemí k řešení problému sociálního vyloučení největší etnické menšiny v Evropě. Zasedání se účastní zástupci vlád členských států, EU, mezinárodních organizací a občanské společnosti a jeho cílem je posílit spolupráci a výměnu zkušeností s úspěšným začleňováním Romů.

  černé šachové figurky v řadě, uprostřed jedna bílá

  „Stávající hospodářská krize zvyšuje riziko, že Romové – kteří často žijí na okraji společnosti – budou zcela vyloučeni,“ varoval komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla. „Potřebujeme konstruktivní opatření, která Romům nabídnou příležitosti, a nikoli opatření represivní, která u nich ještě více prohloubí chudobu a sociální vyloučení. Opatření by se měla výslovně zaměřit na Romy – avšak měla by jim umožnit přístup k běžnému vzdělání, běžnému zaměstnání a k běžnému bydlení. Účinná opatření by měly státy sdílet s jinými státy.“

  Na dnešním setkání, které pořádá komisař Špidla společně s ministrem vlády ČR pro lidská práva a menšiny Michaelem Kocábem, budou zhodnoceny pokroky v řešení sociálního vyloučení Romů dosažené od prvního evropského summitu o Romech, který se konal v září 2008 v Bruselu (viz IP/08/1326). Setkání navazuje na výzvu Rady ve složení pro obecné záležitosti z prosince 2008, aby se mezi zeměmi EU uskutečnila výměna osvědčených postupů a zkušeností a aby se posílila spolupráce mezi všemi stranami prostřednictvím integrované evropské platformy.

  Na setkání by měl být stanoven soubor základních zásad potřebných k účinnému sociálnímu začleňování Romů. Kromě toho Evropská komise vysvětlí, jak hodlá v letech 20092010 řešit potřeby Romů prostřednictvím nástrojů a opatření na úrovni EU. Komise rovněž podá informace o provádění nového pilotního projektu s rozpočtem 5 milionů EUR, který Evropský parlament začlenil do rozpočtu na rok 2009. Úplnější zprávu o pokroku předloží Komise začátkem roku 2010 před příštím summitem o Romech, který se má v dubnu 2010 uskutečnit ve Španělsku.

  Pro situaci několika milionů Romů žijících v EU a sousedních státech je typická diskriminace a rozsáhlé vyloučení z většinové společnosti, neúměrně vysoká míra chudoby a nezaměstnanosti, špatný zdravotní stav a kratší délka života. Kromě toho se Romové často stávají oběťmi diskriminace a rasově motivovaného násilí.

   

  Souvislosti

   

  Evropská unie disponuje celou řadou nástrojů k řešení diskriminace a sociálního vyloučení Romů. Směrnice 2000/43/ES zakazuje diskriminaci na základě rasy nebo etnického původu v zaměstnání, vzdělávání, sociální ochraně (včetně zdravotní péče) a přístupu ke zboží a službám. Strukturální fondy EU a programy Společenství mohou poskytnout finanční podporu na projekty a koncepční opatření; mechanismy strategické spolupráce na úrovni EU a členských států v oblasti sociálního začleňování, zaměstnanosti, vzdělávání a zdraví mohou být využity k řešení problému vyloučení Romů pomocí kombinace cílené analýzy a opatření a systematického začleňování této problematiky ve všech oblastech.

  Viz také MEMO/09/193

   

   

  Další informace:

   

  Webové stránky Evropské komise o Romech:

  http://ec.europa.eu/roma

   

  Tisková zpráva Rady ve složení pro obecné záležitosti z 8. prosince 2008 o začleňování Romů:

  http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1586&langId=en

   

  Návrh společných základních zásad:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=491&furtherNews=yes

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky