Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

V Aténách se uskuteční velká konference o budoucí politice biologické rozmanitosti EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/04/2009

V pondělí 27. dubna bude v Aténách zahájena dvoudenní konference o budoucnosti evropské politiky v oblasti biologické rozmanitosti, nazvaná „Ochrana biologické rozmanitosti po roce 2010“. Přibližně 230 delegátů ze všech členských států EU spolu se zástupci nevládních organizací, evropských podniků a organizací OSN bude diskutovat o současné politice EU v oblasti ochrany biologické rozmanitosti v EU a hledat priority pro budoucí činnost. Stále více se ukazuje, že přestože bylo dosaženo významného pokroku – například zřízením sítě Natura 2000 – zhoršování stavu ekosystémů a druhů pokračuje. Pro splnění cíle EU spočívajícího v zastavení úbytku biologické rozmanitosti bude nezbytné, aby politický a hospodářský rozhodovací proces vzal v úvahu skutečnou hodnotu biologické rozmanitosti.

  klády v lese

  „Ekosystémy, základ života na zemi, jsou ničeny tempem, které nemá obdoby,“ uvedl komisař pro životní prostředí Stavros Dimas. „Dobře chápeme, že existuje morální povinnost chránit přírodu. Biologická rozmanitost je však rovněž základem dobrých životních podmínek pro lidstvo. Ekosystémy zajišťují čistou vodu, čistí náš vzduch, regulují klima a poskytují nám potraviny. Příroda nám poskytuje suroviny a je původcem mnoha našich nejúčinnějších léků. Současné politiky pro zastavení alarmujícího úbytku biologické rozmanitosti mají příznivý účinek, neodpovídají ale významu problému. Je neudržitelné chovat se jako doposud a tato konference si klade za cíl obnovit úsilí o zastavení úbytku  biologické rozmanitosti v Evropě a mimo ni.“

   

  Plán pro budoucí politiku

   

  Konference začne aktuálním přehledem situace v oblasti biologické rozmanitosti v EU a mimo ni a pak se bude zabývat budoucností. Mezi témata souběžných zasedání bude patřit vliv změny klimatu na biologickou rozmanitost, reakce průmyslu a podniků, možnosti zlepšení sítě Natura 2000, potřeba efektivněji začlenit otázky biologické rozmanitosti do dalších oblastí politiky (jako je zemědělství, rybolov, regionální rozvoj, doprava, energetika, obchod a rozvojová pomoc) a potřeba zajistit, aby byla do ekonomiky a účetnictví zahrnuta skutečná hodnota biologické rozmanitosti. Konferenci uzavře syntéza doporučení a „Zpráva z Atén“, která shrne návrhy na budoucí politiku v oblasti biologické rozmanitosti. 

   

  Etický a hospodářský imperativ

   

  Ochrana biologické rozmanitosti znamená uchování odolnosti a životaschopnosti našich přírodních ekosystémů jak pro jejich vnitřní hodnotu, tak i pro přínosy, které poskytují lidské společnosti. Zdravé ekosystémy tudíž představují naši nejlepší ochranu před nejhoršími extrémy počasí spojenými se změnou klimatu. 

  Stále více se uznává, že přínos, který lidská společnost získává z přírody, má velmi vysokou hodnotu, a že udržitelný lidský rozvoj závisí na nepřetržitém poskytování těchto přínosů. Skutečná hodnota těchto přínosů se v současnosti nicméně neodráží ani v jejich tržní ceně, ani v politickém rozhodování. Dokud tento základní nedostatek nebude vyřešen, bude i nadále docházet ke ztrátě biologické rozmanitosti.

   

  Další informace:

   

  Přímé přenosy na internetu, úplný program a další podrobností o konferenci jsou k dispozici na internetové adrese:

  http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm

  Audiovizuální materiál pro konferenci je možné stáhnout z adresy:

  http://www.tvlink.org/home.cfm?dg=env

  MEMO/09/177 

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky