Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Otevřená debata o budoucnosti společné rybářské politiky EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

22/04/2009

 

Evropská komise dnes přijala zelenou knihu o budoucnosti společné rybářské politiky EU. Dokument analyzuje nedostatky současné politiky a zahajuje veřejnou konzultaci k jejich řešení. Rybáři a další zainteresované strany z odvětví rybolovu, ale také vědci, občanská společnost a občané, kteří se o danou oblast zajímají, mohou do 31. prosince 2009 vyjádřit svůj názor na budoucí podobu evropského rybářství. Tato veřejná konzultace je prvním krokem v procesu, který by měl vést k radikální reformě společné rybářské politiky.

  rybářská loď

  Komisař pro námořní záležitosti a rybolov Joe Borg uvedl: „Naše otázky se týkají dokonce i samých základů současné politiky a žádná její součást by neměla zůstat bez povšimnutí. Nejde nám jen o nějakou další reformu. Je čas navrhnout moderní, jednoduchý a udržitelný systém řízení rybolovu v EU, jenž bude schopen dobře fungovat ve 21. století.“

  Dnes přijatá zelená kniha má dvojí účel: zvýšit informovanost o problémech, s nimiž se odvětví v posledních letech potýká, a vyvolat veřejnou reakci, z níž může vyrůst nový a inovativní přístup k regulaci rybolovu, jenž bude více založen na konsensu. Klade například tyto otázky: jak můžeme zajistit dlouhodobou udržitelnost a životaschopnost rybolovu? Jak je možné upravit celkovou kapacitu loďstva při současném řešení sociálních problémů, s nimiž se potýkají pobřežní oblasti? Jak lze dále rozvíjet kulturu dodržování pravidel? Jak může společná rybářská politika nejlépe přispět k udržitelnosti rybolovu mimo vody EU?

  Zelená kniha analyzuje všechny stránky dnešní rybářské politiky a vysvětluje, proč navzdory pokroku dosaženému od reformy z roku 2002 některé problémy přetrvávají. Jedním z hlavních problémů je vyčerpání stavu rybích populací v Evropě: 88 % populací je loveno nadměrně (ve srovnání s 25 % v celosvětovém průměru) a 30 % se nachází „mimo bezpečné biologické limity“, tj. nejsou schopny se normálním tempem reprodukovat, protože populace dospělých jedinců je příliš vyčerpaná. V mnoha lovištích však stále lovíme dvakrát nebo třikrát více, než jsou populace ryb schopny snést. Z velké části je to důsledkem nadměrné kapacity loďstev. Tato nadměrná kapacita je ekonomicky neefektivní, a to nejen proto, že vyčerpává populace, ale také proto, že neustále tlačí dolů zisky odvětví. Je nezbytné najít řešení, díky nimž bude možné obnovit populace nacházející se v nejhorším stavu, a současně zajistit, aby ryby byly pro rybáře i nadále spolehlivým zdrojem příjmů.

   

  Kromě nadměrné kapacity zelená kniha poukazuje na čtyři další strukturální nedostatky aktuálního přístupu:

   

  • absenci přesných politických cílů, zejména s ohledem na ekologickou odpovědnost a integraci s všeobecnými námořními záležitostmi;
  • příliš centralizovaný systém rozhodování, zaměřený na krátkodobá řešení, která ve většině případů oslabují dlouhodobou udržitelnost;
  • rámec, který odvětví neposkytuje dostatečnou odpovědnost,
  • nedostatek politické vůle dodržovat omezení rybolovu.

   

  Tyto otázky je třeba zvážit v situaci, kdy jsou dvě třetiny poptávky po produktech rybolovu v Evropě kryty dovozem.

  Komise se obává, že pokud se v nadcházejících letech environmentální udržitelnost rybolovu nezlepší, budou výsledkem vyprázdněná moře a skomírající odvětví rybolovu. Pokud ale příští reforma společnou rybářskou politiku posune do 21. století, její přínosy se neomezí na rybáře nebo pobřežní oblasti; budou je sdílet všichni občané Evropy. 

  Komise má právní povinnost přezkoumat určité části společné rybářské politiky nejpozději v roce 2012. Současná situace, zejména pokud jde o populace ryb a nadměrnou kapacitu loďstev, ji však přesvědčila o tom, že je třeba se do reformního procesu pustit již nyní. Dnes zahájená konzultace bude probíhat do 31. prosince 2009 a Komise shrne její výsledky v první polovině roku 2010. Po další konzultaci se zúčastněnými stranami Komise vypracuje zprávu o posouzení dopadů a návrh nového základního nařízení. To by mohlo být na začátku roku 2011 předloženo Evropskému parlamentu a Radě a výhledově přijato v roce 2012.

   

  Další informace a dokumenty jsou dostupné na:

  http://ec.europa.eu/fisheries/reform

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky