Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Dohody o boji proti nezákonnému obchodu s cigaretami již podepsaly všechny státy EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

21/04/2009

Velká Británie se připojila k ostatním 26 členským státům EU a Evropskému společenství jako signatář dohody o boji proti pašování a padělání tabákových výrobků uzavřené v roce 2004 se společností Philip Morris International (PMI) a dohody o spolupráci uzavřené v roce 2007 se společností Japan Tobacco International (JTI). Smluvními stranami těchto dvou dohod jsou nyní všechny členské státy EU. Evropské společenství a členské státy každoročně přicházejí o stovky milionů eur na nezaplacených daních za pašované a padělané cigarety. Navíc padělání a pašování vytvářejí souběžný nelegální dodavatelský řetězec, který ohrožuje zákonné distribuční kanály a pro pravé výrobky představuje nekalou soutěž.

  doutníky

   

  Místopředseda Evropské komise Siim Kallas krok Velké Británie uvítal. „Jednotná fronta Společenství a všech členských států dokládá, jak vážně to myslíme s bojem proti nelegálním tabákovým výrobkům. Pro další společnosti je to jasný signál, že takové právně závazné dohody jsou významným nástrojem k posílení našich opatření na tomto poli,“ řekl. „Dohody se nyní vztahují na celé území EU, a jejich uplatňování bude proto komplexnější a účinnější. Ilegální obchodníci budou obtížněji nacházet mezery v právních předpisech. Bude to výhodné nejen pro Spojené království, ale i EU jako celek, protože finanční zájmy EU jsou chráněny účinněji.“

  Devátého června 2004 podepsalo Evropské společenství a deset členských států[1] dohodu o boji proti pašování a padělání tabákových výrobků s PMI. Od té doby k ní přistoupilo 16 dalších členských států[2]. Čtrnáctého prosince 2007 podepsalo Evropské společenství a 26 zúčastněných členských států[3] s JTI podobnou víceletou dohodu o spolupráci v boji proti pašování a padělání cigaret. Spojené království se nyní připojilo k ostatním členským státům a Evropskému společenství jako signatářům dohod. Spojené království bude moci také požívat výhod plynoucích z dohod. Ty obsahují závazek zúčastněných výrobců, že v případě, že v Evropské unii bude zabaven jejich pravý výrobek, zaplatí více, než činí stanovená částka. Tyto platby se provádějí bez ohledu na to, zda se výrobci něčím provinili. Získané finanční prostředky jsou k dispozici všem zúčastněným členským státům.

  Dohody vyžadují, aby zúčastnění výrobci využívali své stávající kontrolní postupy k výběru a monitorování zákazníků, k posílení své schopnosti sledovat a vyhledávat určitá balení a k podpoře evropských orgánů činných v trestním řízení v boji proti nezákonnému obchodu s cigaretami. V dohodách se výrobci zavázali, že budou i nadále prodávat své výrobky pouze v množstvích odpovídajících poptávce na legálním trhu. Dohody rovněž začleňují existující programy zúčastněných výrobců pro dosažení shody s právními předpisy do komplexního smluvního rámce.

  Výrobci jsou povinni bojovat proti nelegálnímu obchodu se svými produkty a plně při tom spolupracovat s příslušnými úřady. U amerického obvodního soudu ve východním obvodu města New York se nyní koná řízení proti společnosti R.J. Reynolds a jejím přidruženým subjektům na základě občanskoprávní žaloby vztahující se k jednání souvisejícím s pašovanými cigaretami. Evropská komise vždy poukazovala na to, že by chtěla mít právně závazné dohody s dalšími mezinárodními tabákovými společnostmi a že je připravena jednat s výrobci ochotnými zintenzívnit boj proti nelegálnímu obchodu se svými výrobky a souvisejícím zločinům, jako je praní špinavých peněz.

   

  Další podrobnosti o dvou existujících dohodách lze nalézt na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF):

   

  dohoda z roku 2007: http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/cig_smug/2007_en.html

  dohoda z roku 2004: http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/cig_smug/2004_en.html

  Viz také: IP/07/1927, IP/04/882, IP/06/735, MEMO/07/584


   

  [1]Belgie, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, a Španělsko.

  [2] Rakousko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Maďarsko, Irsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko podepsaly dohodu s PMI 6. června 2006. Bulharsko a Rumunsko se staly smluvními stranami dohody poté, co vstoupily do Evropské unie.

  [3] Rakousko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko a Španělsko.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky