Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Věda za hranicemi fikce: Evropa prezentuje strategii k vysoce rizikovému výzkumu IT
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

21/04/2009

Neomezené počítačové možnosti, počítače simulující mozek, invalidní vozíky ovládané myslí a přátelští společníci-roboti jsou součástí nového evropského plánu na podporu vizionářského výzkumu, který dnes představila Evropská komise. Díky vyšším investicím a intenzivnější spolupráci ve vysoce rizikovém výzkumu budoucích informačních technologií může Evropa dosáhnout vedoucího postavení při přeměně skvělých výzkumných nápadů na budoucí technologie. Komise dnes navrhla zintenzívnit evropský vysoce rizikový výzkum budoucích technologií, a to zdvojnásobením investic do tohoto výzkumu na vnitrostátní a evropské úrovni do roku 2015. Komise půjde příkladem a do roku 2013 zvýší stávající finanční prostředky ve výši 100 milionů eur na rok o 70 %.

  skupinka mladých vědců

  „Evropa musí být vynalézavá a odvážná – zejména v době krize. Výzkum je základem inovace, která je klíčovým předpokladem pro dlouhodobou celosvětovou konkurenceschopnost Evropy. Vědecké a revoluční převratné objevy představují ohromné příležitosti, a abychom jich mohli využít, musíme spojit špičkové pracovníky,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka pro informační společnost a média, při zahájení vůbec první evropské konference o budoucích technologiích v Praze (European Future Technologies Conference). „Spojené úsilí 27 zemí EU a zintenzívnění spolupráce s celosvětovými partnery je pro Evropu zásadní, aby dosáhla vedoucí pozice v budoucích informačních technologiích, které evropským občanům mohou přinést naprosto nová řešení, například pokud jde o zdraví, změnu klimatu, stárnutí obyvatelstva, udržitelný rozvoj či bezpečnost.“

  Investice, které Evropa vkládá do výzkumu informačních a komunikačních technologií (IKT), zaostávají za ostatními regiony. Ačkoliv se EU na světových vědeckých poznatcích podílí téměř jednou třetinou, výzkum v tomto sektoru tvoří pouze čtvrtinu jejího celkového výzkumného úsilí ( IP/09/397).

  Komise dnes vyzvala členské státy, aby dohnaly USA, Čínu a Japonsko, a to zdvojnásobením svých investic do vysoce rizikového výzkumu v IKT do roku 2015, spojením výzkumného úsilí u vnitrostátních a evropských programů a  vzorovými výzkumnými iniciativami, které mohou být podnětem pro rozsáhlé a trvalé úsilí v hodnotě několika set milionů eur.

  Komise sama začne v roce 2010 ročně zvyšovat své výdaje na výzkum budoucích informačních technologií ze 100 milionů EUR na 170 milionů EUR do roku 2013. Cílem Komise je rovněž zahájit do roku 2013 alespoň dvě vzorové výzkumné iniciativy, které spojí přeshraniční úsilí a vědecké disciplíny s cílem dosáhnout průlomů ve výzkumu, například ve vývoji biopočítačů. Navrhovaná opatření Komise rovněž pomohou zapojit nadané mladé výzkumné pracovníky do vysoce rizikového výzkumu a podporovat technicky vyspělé malé a střední podniky s rozsáhlou výzkumnou činností, které mohou transformovat rané výsledky výzkumu na nové podnikatelské příležitosti.

   

  Příklady budoucího evropského výzkumu:

   

   

  Souvislosti

   

  Komise za posledních 15 let financovala multidisciplinární výzkum budoucích informačních technologií prostřednictvím svého celkového výzkumného programu (v celkové výši 1 285 000 000 eur od roku 1994). V oblastech jako kvantová výpočetní technika a kvantové komunikace, nanoelektronika, neuroinformační a bioinformační vědy a výzkum komplexních systémů přispěla Komise k vedoucí pozici Evropy. Toto prvenství potvrdila i ocenění, jako například Nobelova cena za fyziku udělená v roce 2007  Albertu Fertovi (Francie) a Peteru Grünbergovi (Německo) a v roce 2005  Theodoru Hänschovi (Německo). Všichni tito výzkumní pracovníci byli partnery v evropských vysoce rizikových výzkumných projektech.

   

  Tiskový materiál, včetně informací o některých projektech budoucích technologií, dnešní sdělení Komise o výzkumu budoucích technologií v Evropě a videozáznam jsou k dispozici na:

  http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4871

   

  Další informace k Evropské konferenci o budoucích technologiích s heslem„Science Beyond Fiction“, která dnes začíná v Praze, a vizionářským projektům, které na ní budou představeny, jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách:

  http://ec.europa.eu/information_society/events/fet/2009/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky