Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise představila nové nástroje k integraci osob ze třetích zemí
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/04/2009

Komise dnes představila dva nové nástroje pro integraci státních příslušníků třetích zemí, kteří žijí v Evropské unii. Prvním z nich je Evropské fórum pro integraci, organizované ve spolupráci s Evropským hospodářským a sociálním výborem, v němž si budou evropské instituce, zainteresované subjekty a organizace občanské společnosti vyměňovat názory na otázky integrace. Druhým nástrojem je evropská internetová stránka věnovaná integraci, která se brzy stane snadno dostupným zdrojem kvalitních informací z celé Evropy a bude za pomoci internetu sdružovat lidi, kteří se integrací zabývají v praxi.

  razítko v pase - immigration

  „Věřím, že výměna poznatků je pro úspěch integračních politik klíčová. Jsem proto velmi potěšen, že se zde dnes u příležitosti úvodního setkání Evropského fóra pro integraci a spuštění evropské internetové stránky věnované integraci setkávají všichni aktéři a organizace působící v oblasti integrace. Zatímco fórum představuje „fyzickou“ platformu pro dialog o aktuálních výzvách a budoucích prioritách integračních politik, je internetová stránka „virtuální“ platformou koncipovanou jako internetový nástroj pro všechny, kdo pracují s migranty,“ řekl Jacques Barrot, místopředseda Komise odpovědný za oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. „Jde o nástroj vpravdě interaktivní, který bude sloužit sdílení osvědčených postupů, zjišťování možností financování a hledání partnerů pro projekty. Tato stránka pomůže vytvořit novou internetovou platformu všech, kteří v oblasti integrace pracují,“ dodal.

  Předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru Mario Sepi uvedl: „Integrace je dlouhodobý proces, který místy provázelo zdržení, váhání a veta, avšak zaznamenal i významné kroky vpřed. Jde o oboustranný proces, který vychází z práv a odpovědnosti přistěhovalců a jejich hostitelské společnosti. Proto jsme trvale prosazovali skutečnou participativní integrační politiku, mimo jiné proto, že dialog, který vedeme s občanskou společností, ozřejmil její velká očekávání v tomto ohledu. Není náhodou, že žádné z našich stanovisek nenese stopy xenofobie; náš Program pro Evropu: návrhy občanské společnosti je toho jasným dokladem.“

   

  Evropské fórum pro integraci: platforma pro dialog o integraci

   

  Evropské fórum pro integraci nabídne zástupcům organizací občanské společnosti příležitost vyjadřovat se k otázkám integrace, zejména těm, jež se vztahují k programu EU pro integraci. Evropským orgánům současně umožní hrát v této oblasti aktivní úlohu. Jakožto nová platforma pro dialog o integraci, na jejímž vytvoření se podílel Evropský hospodářský a sociální výbor, je fórum významnou příležitostí ke společné diskusi se zástupci evropských orgánů o aktuálních výzvách a budoucích prioritách.

  Na dnešním úvodním setkání se bude hovořit o úloze a metodách fóra, pokud jde o jeho přínos k rozvoji programu EU pro integraci v budoucnu, a dále o důležitých aktuálních otázkách, např. dopadu současné hospodářské krize na integraci přistěhovalců. Fóra se zúčastní organizace občanské společnosti, které se zabývají integrací na evropské úrovni, včetně sociálních partnerů a zástupců evropských institucí. Přítomni budou i zástupci vnitrostátních platforem pro integraci a sítě vnitrostátních kontaktních míst.

   

  Evropská internetová stránka věnovaná integraci: snadný a rychlý přístup k informacím o integraci

   

  U příležitosti konání fóra byla dále oficiálně spuštěna evropská internetová stránka věnovaná integraci (www.integration.eu).

  Jejím cílem je posílit integrační politiky a postupy prostřednictvím sdílení úspěšných strategií a podpory spolupráce mezi zúčastněnými subjekty a organizacemi občanské společnosti v celé EU. Tato volně přístupná stránka svým návštěvníkům umožňuje vyměňovat  si zkušenosti s osvědčenými postupy, zjišťovat možnosti financování, vyhledávat partnery pro své projekty, získávat aktuální informace o nejnovějším vývoji na úrovni EU, členských států a místních společenství a být v kontaktu s členy integračního společenství EU. Bude rovněž posilovat kontakty mezi politiky a lidmi, kteří se integrací zabývají v praxi. Brzy se tak stane snadno dostupným zdrojem kvalitních informací z celé Evropy a bude rozšiřovat společenství lidí, kteří se integraci věnují v praxi.

   

  Na této stránce (www.integration.eu) lze nalézt:

   

  • sbírku inovativních osvědčených postupů souvisejících s integrací, prezentovaných přehledným způsobem, který umožňuje srovnání;
  • nástroje Společenství, např. na vyhledávání partnerů pro projekty, který pomáhá navazovat a udržovat kontakty a vyvíjet společné projekty;
  • informace o možnostech financování;
  • rozsáhlou knihovnu se zprávami, politickými dokumenty, právními předpisy a posouzeními dopadů;
  • diskusní fóra;
  • informační souhrny z jednotlivých zemí s nejnovějšími údaji o právních předpisech a politických programech;
  • seznam odkazů na vnější internetové stránky;
  • pravidelně aktualizované zprávy a informace o akcích.

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky