Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Literární překlad a kultura přispívají k posilování evropské myšlenky
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/04/2009

Předseda Komise José Manuel Barroso a komisař Leonard Orban se dnes v Bruselu zúčastní konference o literárním překladu a kultuře. Prostřednictvím této konference chce Evropská komise vyvolat diskusi o úloze literárního překladu v procesu evropské integrace a v mezikulturním dialogu. Tato konference navazuje na „polední diskusi“ o překladu, která se konala v Bruselu dne 6. listopadu 2008 za přítomnosti známých odborníků. Cílem konference je zapojit do výměny názorů o literárním překladu širší okruh jazykových odborníků. Celkem se zde setká na 120 účastníků z různých oborů - překladatelé, autoři, vydavatelé, akademičtí pracovníci, literární kritici, odborníci ze světa divadla, filmu a hudby.

  rozevřená kniha s horními listy spojenými do tvaru srdce

  „V Evropě překlad přispěl významnou měrou k upevnění evropské myšlenky a umožnil, aby se objevování rozmanitosti a úcta k ní spojily s vědomím, že jsme vlastníky společného kulturního dědictví,“ uvedl komisař pro mnohojazyčnost Leonard Orban. Dále řekl: „Je symbolem otevřenosti vůči tomu, co je odlišné.“

  Tato konference dokazuje, že Evropská komise je i nadále odhodlána zvýšit povědomí široké veřejnosti o důležitosti jazykové rozmanitosti a literárního překladu jako nástroje porozumění jiným kulturám.

  Dlouho předtím, než založení Evropských společenství stvořilo Evropu jako hospodářský a politický projekt, existovalo přesvědčení, že bohatství jazyků, zákonů, místních a národních institucí vyskytujících se na evropském kontinentu spočívá na pevné, hlubší jednotě. Právě toto vědomí vysvětluje, proč je literární překlad důležitý, neboť díky němu Evropané překonávají jazykové a kulturní hranice a seznamují se s díly a tradicemi svých sousedů.

  V minulých desetiletích význam překladu vzrostl také díky mnohojazyčnému charakteru evropského projektu. Politiky mnohojazyčnosti v EU zahrnují mimo jiné i podporu výuky jazyků.

  Plenární zasedání konference bude zahájeno diskusí mezi předsedou Barrosem, italským spisovatelem a literárním kritikem Ernestem Ferrerem a španělským hudebníkem Jordim Savallem. Bude následovat projev komisaře Orbana o politice mnohojazyčnosti. Promluví rovněž Vasco Graça Moura, člen Evropského parlamentu, a Younis Tawfik, irácký spisovatel.

  Odpoledne bude věnováno třem seminářům („Překlad a mezikulturní dialog“, „Překladatel při práci: všechny aspekty povolání“, „Překlad ve své rozmanitosti: přítomnost a budoucnost“). Hlavní zpravodaj Jacques de Decker, spisovatel a stálý tajemník Královské akademie francouzského jazyka a literatury v Belgii (Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique), předloží shrnutí činností. Posledním bodem konference budou závěry komisaře Orbana.

  Konference se koná od 9:30 do 17:00 hodin v Bruselu, budově Charlemagne, sále Durieux. Tlumočení plenárního zasedání je zajištěno do těchto jazyků: francouzštiny, angličtiny, němčiny, italštiny, španělštiny, portugalštiny, rumunštiny, nizozemštiny, polštiny, slovenštiny, řečtiny, slovinštiny, maďarštiny, češtiny a finštiny.

  Zápis k účasti na konferenci byl již ukončen, bude ji však možné sledovat prostřednictvím internetového přenosu na této internetové stránce:    http://ec.europa.eu/education/languages/index_en.htm

   

  Internetové stránky komisaře:

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/orban/index_en.htm

   

  GŘ pro překlady:    http://ec.europa.eu/dgs/translation

   

  Portál Evropské komise „Jazyky“:

  http://europa.eu/languages/en/home

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky