Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise přijala nový program boje proti terorismu a šíření zbraní hromadného ničení
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

17/04/2009

 

Krátce před dárcovskou konferencí pro Pákistán přijala Evropská komise nový tříletý program boje proti terorismu a šíření jaderných zbraní. Orientační program Nástroje stability pro roky 2009 až 2011 zahrnuje první celosvětová opatření proti terorismu vypracovaná Komisí ve spolupráci s odborníky z členských států EU. Hlavními prioritami jsou Pákistán a Afghánistán, jakož i oblast Sahelu v Africe.

  vlajka Evropské unie

  „Komise může hrát významnou roli posilováním akceschopnosti ve třetích zemích, jako jsou Pákistán a státy v oblasti Sahelu,“ řekla komisařka EU pro vnější vztahy Benita Ferrero-Waldnerová. Podotkla, že „rozvojové programy Komise musí věnovat velkou pozornost bezpečnostním otázkám spojeným s terorismem, organizovaným zločinem a nezákonným obchodem.“

  Důležitá složka programu se zaměřuje na řešení hrozby, kterou pro kritické námořní trasy, zejména v Adenském zálivu, představuje pirátství, a to posilováním akceschopnosti pobřežních států při hlídkování ve svých výsostných vodách a výměnou informací.

  Program se zabývá i spojitostí mezi terorismem a organizovaným zločinem v oblastech jako pašování drog z Latinské Ameriky do západní Afriky, nezákonný obchod s ručními palnými zbraněmi a lehkými zbraněmi a nezákonný obchod s chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými materiály.

  „Pokud jde o nešíření zbraní hromadného ničení, našim cílem je konsolidovat činnost , která již byla provedena v bývalém Sovětském svazu, a soustředit se více na nové znepokojivé regiony jako Blízký východ, jižní a jihovýchodní Asie,“ uvedla komisařka Ferrero-Waldnerová. „Musíme více spolupracovat s členskými státy a dalšími mezinárodními dárci a podporovat kulturu nešíření a bezpečnosti, například vytvářením regionálních středisek špičkového výzkumu.“

  Účelem tříletého programu s orientačním rozpočtem ve výši 225 milionů eur je přispět ke zvládnutí hrozeb nastíněných v evropské bezpečnostní strategii a doplnit opatření financovaná jinými nástroji EU a členských států.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky