Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Prognózy rozpočtu EU se potvrdily
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

15/04/2009

V roce 2008 se příspěvky členských států do rozpočtu Evropské unie téměř přesně rovnaly výdajům. Utraceno nebylo jen zhruba 1,5 % z celkového rozpočtu EU. Vysoká míra čerpání z rozpočtu měla za následek rekordně nízký přebytek, což je výrazem účinné správy rozpočtu, jakož i snahy žádat členské státy pouze o finanční prostředky, které jsou bezpodmínečně nutné. Přebytek rozpočtu – rozdíl mezi příjmy a výdaji – činil ke konci roku 1,79 miliardy eur (zhruba 47 miliard korun), přičemž celková výše rozpočtu byla 115,771 miliardy eur. Přebytek bude vrácen členským státům – v případě Česka jde o 20,7 milionu eur (zhruba půl miliardy korun).

  euro bankovky a euro mince

   

  Dalia Grybauskaitė, komisařka EU pro finanční plánování a rozpočet, řekla, že „dlouhodobě vysoká úroveň plnění rozpočtu pomáhá zmírnit tlak na rozpočty členských států.“ Zdůraznila význam přísné správy rozpočtu v hospodářsky obtížné době. „Každé euro zaplacené do rozpočtu EU je důležité a nízká úroveň zbylých finančních prostředků v roce 2008 ukazuje, že peníze neleží ladem.“

  Díky reformám správy financí zavedeným v uplynulých letech rozpočtové přebytky EU poklesly o 90 %: v roce 2001 byl přebytek nejvyšší a představoval 16 % rozpočtu.

   

  Vývoj rozpočtového přebytku EU

   

   

  Přebytky, které mají být vráceny členským státům:

   

  Předpisy EU pro rozpočet stanoví, že musí být každý rok vyrovnaný a že případné přebytky se vrací členským státům. Následující tabulka uvádí jednotlivé částky, které mají být vráceny. Vypočítávají se na základě hrubého národního důchodu (HND) jednotlivých zemí.

   

   

  v milionech eur1

   

   

  Členský stát

  Přebytek rozpočtu na rok 2008

   

   

  Belgie

  49,7

  Bulharsko

  5,0

  Česká republika

  20,7

  Dánsko

  34,4

  Německo

  356,7

  Estonsko

  2,5

  Irsko

  23,6

  Řecko

  35,2

  Španělsko

  153,2

  Francie

  280,1

  Itálie

  222,7

  Kypr

   2,4

  Lotyšsko

   3,5

  Litva

   4,7

  Lucembursko

   4,3

  Maďarsko

   14,5

  Malta

   0,8

  Nizozemsko

   84,3

  Rakousko

   40,3

  Polsko

   52,4

  Portugalsko

   23,0

  Rumunsko

   19,9

  Slovinsko

   5,2

  Slovenská republika

   9,1

  Finsko

   27,5

  Švédsko

   49,9

  Spojené království

   270,7

   

   

  Celkem

  1 796   

   

   

  (1) zaokrouhleno

   

   

   

  http://ec.europa.eu/budget 

  http://ec.europa.eu/commission_barroso/grybauskaite/index_en.htm

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky