Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

ČR a Polsko špatně převedly směrnici o elektřině, a Komise proto jejich věc předložila soudu
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

14/04/2009

 

 

Evropská komise dnes postoupila Evropskému soudnímu dvoru případ České republiky a Polska, protože má za to, že do svých právních předpisů jen částečně převedly směrnici o zabezpečení dodávek elektřiny. Komise soudí, že vysoká úroveň zabezpečení dodávek elektřiny je klíčovým cílem pro úspěšné fungování evropského vnitřního trhu s energií.

  sloup vysokého napětí

  V listopadu 2008 Komise předala odůvodněné stanovisko několika členským státům kvůli tomu, že jí neoznámily předpisy, jimiž se do jejich právního řádu převádí směrnice 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury[1].

  Česká republika připravuje nový zákon převádějící směrnici, tu ale ještě musí schválit horní komora českého parlamentu. Komise zákon posoudí, jakmile bude přijat. Ukáže-li se, že zákon plně převádí směrnici do české legislativy, Komise učiní náležité kroky.

   

  [1]Směrnice 2005/89/ES Evropské parlamentu a Rady ze dne 18. ledna 2006 o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury, Úř. věst. L 33, 3.2.2006.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky