Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Plné uvolnění potenciálu evropské akvakultury
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/04/2009

Akvakultura jako jedno z nejrychleji rostoucích potravinářských odvětví na světě zabezpečuje pro naši planetu kolem poloviny konzumovaných ryb. Může však nabídnout mnohem více. Evropská unie zavedla přísné normy, aby udržitelný růst zůstal středobodem koncepce a metod akvakultury. Naše odvětví akvakultury zaujímá ve světě vedoucí postavení v oblasti výzkumu a technologického rozvoje. Tento náskok se však dosud neodrazil v produkci. Její objem v EU stagnuje, zatímco jiné části světa zaznamenaly silný růst. Komise dnes předkládá sdělení, v němž se snaží tuto situaci řešit a dát nový impuls udržitelnému růstu odvětví akvakultury EU.

  rybářská loď

  „Díky tomu, že akvakultura pro náročné evropské spotřebitele zabezpečuje vysoce kvalitní a zdravé rybí produkty, má před sebou skvělou budoucnost. V současné době však její potenciál není ani zdaleka využit. Je na čase, aby zaujala náležitou pozici, aby toto strategicky významné odvětví postavila naroveň ostatním a aby mu poskytla (a to doslova) prostor, který potřebuje k rozvoji,“ prohlásil Joe Borg, komisař pro námořní záležitosti a rybolov.

  Ve svém sdělení Komise zkoumá příčiny stagnace produkce akvakultury EU a hledá způsob, jak zlepšit konkurenceschopnost odvětví, jeho udržitelnost i řízení.

  Za prvé se odvětví může stát konkurenceschopnějším díky trvalé silné podpoře výzkumu a technologického rozvoje, lepšímu územnímu plánování pobřežních oblastí a povodí, čímž se zlepší jeho pozice v konkurenčním boji o přístup k prostoru a vodě, a zahrnutí jeho specifických potřeb do tržní politiky EU pro produkty rybolovu. Za druhé odvětví zůstane udržitelným, bude-li i nadále vycházet z metod produkce šetrných k životnímu prostředí, zachová-li přísné normy, pokud jde o zdraví a dobré životní podmínky zvířat, a bude-li usilovat o vysokou úroveň ochrany spotřebitele. Za třetí lze učinit více pro zlepšení znalostí o akvakultuře a aspektů spojených s řízením tohoto odvětví. Úspěch akvakultury bude do značné míry záviset na tom, zda na vnitrostátní a/nebo místní úrovni bude pro odvětví existovat prostředí příznivé pro podnikání. Proto chce Komise poskytnout členským státům a regionálním orgánům vodítko, aby zajistila, že cílená opatření na místní i celostátní úrovni a na úrovni EU pomohou odvětví plně využít jeho výhod.

  Komise věří, že silné a dynamické odvětví akvakultury by mohlo fungovat jako katalyzátor růstu v souvisejících odvětvích a dále přispět k rozvoji venkovských a pobřežních oblastí. Spotřebitelům by to rovněž přineslo výhody v podobě zdravých, vysoce kvalitních potravin vyprodukovaných způsobem šetrným k životnímu prostředí. To je pouze několik z hlavních přínosů, které by plynuly ze společného úsilí na všech úrovních o realizaci evropských opatření, která by umožnila plně rozvinout potenciál odvětví akvakultury.


  Další informace:

   

  http://www.ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture_processing/aquaculture_en.htm

  Memo/09/161

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky