Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise aktualizuje seznam leteckých společností, které nesmějí do evropského vzdušného prostoru
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/04/2009

 

Evropská komise dnes přijala aktualizaci tzv. černé listiny leteckých společností, které mají z bezpečnostních důvodů zákaz létat do Evropské unie. Komise vydala zákaz šesti leteckým společnostem z Kazachstánu, jedné letecké společnosti, která získala osvědčení v Thajsku, dalšímu leteckému dopravci z Ukrajiny a zakázala provoz všem dopravcům, kteří získali osvědčení v Beninu.

 

  letadlo

  „Komise bude nadále aktivně usilovat o dialog se všemi zúčastněnými stranami v letectví, aby se postarala o to, že všechna letadla a letečtí dopravci dosahují mezinárodně požadované úrovně letecké bezpečnosti. Cestující mají právo cítit se po vzletu letadla bezpečně a být v bezpečí,“ řekl Antonio Tajani, místopředseda Komise odpovědný za dopravu.

  Nová listina, která nahrazuje předchozí seznam zveřejněný v listopadu 2008, je k dispozici na internetových stránkách Komise [1] . V návaznosti na jednomyslné rozhodnutí Výboru pro leteckou bezpečnost Komise seznam aktualizovala, rozhodla se jej rozšířit a z bezpečnostních důvodů vydat zákaz provozování letecké dopravy těmto leteckým dopravcům:

   

  • Air Company Kokshetau, ATMA Airlines, Berkut Air, East Wing, Sayat Air a Starline KZ (Kazachstán),
  • One Two Go Airlines (Thajsko),
  • Motor Sich Airlines(Ukrajina),
  • všechny letecké společnosti, které získaly osvědčení v Beninské republice, na základě negativních výsledků auditu provedeného Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO).

   

  Komise uvádí, že Angola dosáhla významného pokroku v provádění opatření, jež mají za cíl zlepšit bezpečnostní situaci. Zejména vzala na vědomí zprávu o postupu provádění nápravných opatření, již zpracovaly angolské letecké úřady po návštěvě skupiny evropských odborníků v únoru 2008 a po zveřejnění zprávy ICAO o bezpečnostním auditu v říjnu 2008.  Na značné zlepšení poukazuje i zpráva z návštěvy evropské skupiny odborníků v Indonésii v únoru 2009. Komise nadále povede podrobné konzultace s leteckými úřady s cílem přehodnotit bezpečnostní situaci na dalším zasedání Výboru pro leteckou bezpečnost.


  Počínaje dnešním dnem tedy seznam Společenství zakazuje provozovat leteckou dopravu:

   

  • všem dopravcům z Angoly, Beninu, Rovníkové Guiney, Indonésie, Kyrgyzské republiky, Libérie, Sierry Leone, Svazijska, Demokratické republiky Kongo a Gabonu kromě dopravců Gabon Airlines a Afrijet, jimž byla na malý počet letadel udělena výjimka,
  • šestnácti samostatným dopravcům:

   

  v Afghánistánu – Ariana Afghan Airlines,

  v Kambodži – Siem Reap Airways International,

  v Korejské lidově demokratické republice – Air Koryo,

  v Kazachstánu – Air Company Kokshetau, ATMA Airlines, Berkut Air, East Wing, Sayat Air, Starline KZ,

  ve Rwandě – Silverback Cargo Freighters,

  v Súdánu – Air West,

  v Thajsku – One Two Go Airlines,

  na Ukrajině – Motor Sich Airlines,  Ukraine Cargo Airways, Ukraine Mediterranean Airlines a Volare Aviation.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky