Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise bojuje proti opožděným platbám
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/04/2009

 

I přes určitá zlepšení, jichž bylo v uplynulých letech v EU dosaženo, představují opožděné platby přetrvávající nešvar, který se objevuje v obchodních transakcích mezi podniky a mezi podniky a orgány veřejné správy. To brzdí rozvoj podnikání, dokonce vede k úpadku jinak životaschopných podniků, zejména v případě malých a středních podniků. Ani platební morálka orgánů veřejné správy není bohužel úplně vzorná. Vzhledem k současné krizi proto mnohé členské státy začaly tuto otázku řešit na vnitrostátní úrovni.

  vlajky států EU

  Na základě závazku přijatého v rámci iniciativy Small Business Act dnes Komise předkládá nový přístup k řešení situace v oblasti opožděných plateb a navrhuje podstatné změny směrnice o opožděných platbách z roku 2000. Komise navrhuje, aby orgány veřejné správy šly příkladem a hradily faktury zpravidla do 30 dní. Současně se Komise zavazuje urychlit platby za zboží a služby, aby splnila svůj cíl týkající se úhrady faktur a v řadě případů zkrátila lhůtu splatnosti pod dobu vyžadovanou stávajícími právními předpisy.

  Místopředseda Evropské komise Günter Verheugen, odpovědný za podnikání a průmysl, uvedl: „Opožděné platby orgánů veřejné správy již nelze tolerovat. Dnešní návrh je významným impulsem k překonání hospodářské krize, jelikož pomáhá předcházet dalším úpadkům a posiluje peněžní toky podniků, což v dlouhodobém výhledu posílí jejich konkurenceschopnost.“

   

  Navrhované změny odrážejí důležitost včasných plateb pro podniky, zejména pro malé a střední podniky:

   

  • Orgány veřejné správy by měly zpravidla platit do 30 dní, jinak budou muset uhradit úrok, náklady spojené s vymáháním dluhu a paušální náhradu ve výši 5 % splatné částky, které se počítají od 1. dne prodlení. V řádně odůvodněných případech mohou být lhůty splatnosti delší.
  • Ve vztazích mezi podniky bude respektována smluvní svoboda, avšak v případě prodlení budou podniky oprávněny požadovat úhradu úroků z prodlení a náhradu nákladů spojených s vymáháním dluhu.
  • Pravidla týkající se hrubě nespravedlivých smluv se zpřísňují.

   

  Cílem tohoto návrhu je zlepšení peněžních toků evropských podniků, což je zvláště důležité v období hospodářského útlumu. Návrh má rovněž usnadnit fungování vnitřního trhu odstraněním souvisejících překážek přeshraničních obchodních transakcí.

  Na základě tohoto návrhu dostanou věřitelé do rukou nástroj, jenž jim umožní plně a účinně využívat svých práv v případě opožděných plateb. Správní orgány pak od opožděných plateb odradí konkrétní opatření.

   

  Více informací:

   

  http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/late_payments/index.htm

  Small Business Act

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky