Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise chce urychlit platby pro granty a zakázky EU
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/04/2009

 

Evropská komise dnes přijala iniciativu, která zavádí nové a přísnější cíle při vyplácení finančních prostředků z evropských fondů řízených přímo Komisí. Cílem návrhů je vystupňovat úsilí o urychlení peněžního toku k příjemcům, jimiž jsou často malé podniky a místní řídící orgány. Uplatní se na prostředky ve výši 15 miliard EUR se specifickými lhůtami splatnosti v oblastech jako výzkum, vzdělávání a mládež, energie a doprava. Jedním z klíčových cílů je snížení lhůty pro původní předběžné financování grantů a zakázek EU ze 30 na 20 dnů.

 

  vlajka Evropské unie

  Návrhy doplňují nedávná rozhodnutí o urychlení vyplácení prostředků pro projekty strukturálních fondů, jak bylo oznámeno v Plánu evropské hospodářské obnovy ( IP/08/1983), jakož i návrhy pro boj proti opožděným platbám v obchodních transakcích ( IP/09/552).

  „Cílem dnešního návrhu je dostat maximum ze současných finančních pravidel a urychlit vyplácení 415 000 přímých plateb, které Komise provádí každý rok,” řekla evropská komisařka pro finanční plánování a rozpočet Dalia Grybauskaitė. Zdůraznila příhodnost návrhu a dodala, že „současné ekonomické klima vyžaduje okamžitá opatření, která příjemcům hotovosti zjednoduší situaci. Tato iniciativa také vydláždí cestu budoucím změnám ve finančních pravidlech EU plánovaných na rok 2010.“

  Hlavní důraz příslušného sdělení je kladen na zkrácení lhůt pro předběžné financování nebo první platby z 30 na 20 dnů. Tyto platby jsou nejjednodušší, protože nevyžadují žádné složité administrativní ani byrokratické postupy. Představují zhruba 9,5 miliardy EUR. V oblasti dalších centrálně řízených plateb (představují přibližně 5,5 miliard EUR) je cílem snížit platební lhůty ze 45 na 30 dnů. Vyplácení prostředků ze strany Evropské komise se tak dostane do souladu se směrnicí o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Komise bude také ve svých útvarech podporovat širší využití paušálních sazeb a paušálních cen pro centrálně řízené granty a zakázky.

  Zjednodušení obecných postupů ještě předtím, než se projekty začnou realizovat, může přispět k rychlejším platbám. Díky tomu budou zavedena opatření, která umožní útvarům Komise zveřejňovat výzvy k podávání návrhů na období dvou let dopředu místo toho, aby je zveřejňovaly jednotlivě, a používat standardizované výzvy. Sdílení znalostí a zkušeností je důležitým bodem ve zrychlování plateb. Generální ředitelství Evropské komise pro rozpočet (DG BUDG) bude hrát aktivnější úlohu v pomoci dalším útvarům při plnění různých podmínek nutných pro rychlé předložení jejich rozpočtů. Zavádění urychlených postupů pro veřejné zakázky a granty bude v nejvyšší možné míře podporováno.

  Útvary Komise budou povinny informovat o plnění těchto cílů ve svých výročních zprávách o činnosti.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky