Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Oběti trestných činů mohou díky Evropské unii snadněji získat odškodnění
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

07/04/2009

Oběti trestných činů mohou díky evropské směrnici snadněji získat odškodnění v situacích, kdy byl zločin spáchán v jiném členském státě než je jejich stát bydliště. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes Komise přijala a která se zabývá uplatňováním směrnice.

Místopředseda Komise Jacques Barrot vyjádřil své uspokojení a řekl: „Odškodnění pro oběti trestných činů v EU je důležitým cílem při vytváření prostoru práva, svobody a bezpečnosti. S potěšením konstatuji, že zpráva ukazuje, že směrnice 2004/80 umožnila vytvořit systém spolupráce, který obětem usnadní přístup ke spravedlivému a přiměřenému odškodnění bez ohledu na to, kde v EU byl trestný čin spáchán.“

  symbol spravedlnosti - váhy

  Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 zavádí systém spolupráce mezi úřady členských států pro usnadnění přístupu obětí trestných činů k odškodnění v přeshraničních situacích, tedy v případech, kdy byl trestný čin spáchán v jiném členském státě, než je členský stát bydliště oběti. Jejím účelem je zajistit přiměřené odškodnění pro oběti trestných činů v celé Evropské unii a usnadnit úsilí o odškodnění v přeshraničních situacích. Stanoví rovněž systém odškodnění a užší spolupráce mezi členskými státy.

   

  Zpráva o uplatňování směrnice ukazuje, že:

   

  • všechny členské státy kromě jednoho přijaly právní předpisy, které provádí směrnici; proti jednomu členskému státu, který tak dosud neučinil, bylo zahájeno řízení pro porušení práva;
  • ne všechna prováděcí opatření byla uvedena do souladu;
  • členské státy poskytují obětem spravedlivé a přiměřené odškodnění; mezi členskými státy bylo dosaženo značné míry souladu;
  • třebaže osoby přijímající rozhodnutí a osoby, které mají na starosti poskytování pomoci, jsou spokojeny s tím, jak stávající systém funguje, žadatelé o odškodnění pokládají postup pro podávání žádostí za složitý a časově náročný a jazyková bariéra je vážnou překážkou pro vyřizování žádostí obětí.

   

  Takže i když směrnice zlepšila spolupráci mezi úřady členských států a obětem usnadnila získání kompenzace, nebylo zatím možné plně využít její potenciál.

  Komise proto zastává názor, že uplatňování směrnice lze zlepšit, zejména pokud jde o shromažďování údajů o jejím uplatňování jako základ pro hodnocení efektivnosti postupu, dostupnost informací o směrnici a národních systémech odškodnění, a to jak na úrovni členských států, tak na internetových stránkách Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci a Evropského soudního atlasu ve věcech občanských.

  Vzhledem k tomu, že uplatňování směrnice lze zlepšit využitím stávajících ustanovení, neplánují se její změny.

  Směrnice se vztahuje na všechny členské státy (právním základem je článek 308 Smlouvy o založení Evropského společenství).

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky