Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise hovořila se zástupci zaměstnavatelů a odborů o překonání krize a podpoře zaměstnanosti
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/02/2009

 

V souvislosti s prováděním Plánu evropské hospodářské obnovy se Evropská komise setkala se zástupci odborů a zaměstnavatelů. Účastníci diskuze se ve velké míře shodují na tom, že vnitřní trh a plán obnovy je vhodným odrazovým můstkem pro překonání krize a přijetí opatření na podporu zaměstnanosti v Evropě.

  vlajky států EU

  „Chceme-li překonat hospodářskou krizi a působit v oblasti zaměstnanosti, musíme hlavně spolupracovat“, řekl předseda Barroso. „Politická strategie Komise chce snížit dopady krize na reálnou ekonomiku a zaměstnanost, připravit podniky a pracovní sílu na obnovu a pomoci Evropanům při hledání pracovních míst, která mají budoucnost. Vliv krize na zaměstnanost je zřejmý. Abychom zastavili pokles, omezili ztráty pracovních míst a zavírání podniků a abychom nasměrovali Evropu na cestu růstu a zaměstnanosti, potřebujeme partnerství. Jsem velmi rád, že se mi naskytla příležitost diskutovat se sociálními partnery o tom, jak co neúčinněji orientovat naší činnost a koordinovat naše úsilí, abychom dosáhli požadovaných výsledků.“

  Komise a evropští sociální partneři (EKOS, Business Europe, CEEP a UEAPME) se na dnešním setkání dohodli, že pokud chceme zajistit a rozvíjet sociální a hospodářské vymoženosti EU a jejího vnitřního trhu jako zdroje prosperity, růstu a zaměstnanosti v Evropě, je důležité spolupracovat.

  Evropští sociální partneři rovněž uvítali Plán evropské hospodářské obnovy jako vhodný výchozí bod a dali jasně najevo, že jsou připraveni podílet se na jeho efektivním provádění a převedení do podoby dalších opatření.

  Plán evropské hospodářské obnovy, který navrhla Komise a přijala Evropská rada na svém prosincovém zasedání, stanoví široké spektrum opatření na zachování pracovních míst, jejich vytváření a na schopnost evropského hospodářství přestát krizi.

  Řada klíčových prvků plánu obnovy bude mít přímý dopad na pracovní sílu. Patří sem školení, jejichž cílem je pomoci lidem, aby si udrželi práci, nebo aby si našli práci novou. Finanční prostředky Společenství budou uvolněny z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Pro malé a střední podniky jsou k dispozici nové zdroje financí.

  Diskuse se zástupci sociálních partnerů se soustředila na jejich návrhy na opatření v oblasti podpory růstu a zaměstnanosti, uplatňování flexikurity a podpory společností a pracovníků při ekonomické recesi, motivace k investicím a zachování kupní síly a poptávky, respektování volného pohybu pracovníků a kolektivních smluv a zajištění kontinuity jednotného trhu. Jejich stanoviska budou zapracována do příspěvku Komise pro neformální setkání hlav států a vlád konané dne 1. března, na jarní zasedání Evropské rady a vrcholné schůzce pro otázky zaměstnanosti, která se uskuteční v květnu. Komise a sociální partneři se dohodli, že budou úzce spolupracovat a podílet se na hledání řešení, kterými by zaměstnavatelé a odbory z celé Evropské unie mohli přispět k úspěšné obnově evropského hospodářství.

  Za zástupce sociálních partnerů se tohoto setkání zúčastnili: Business Europe  – Ernest-Antoine Seillière, předseda, CEEP – Carl Cederschiöld, předseda, EKOS –John Monks, generální tajemník a UEAPME – Georg Toifl, předseda.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky