Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise v reakci na finanční krizi zvyšuje flexibilitu strukturálních fondů
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/02/2009

Zvýšení flexibility ve využívání strukturálních fondů EU dnes v reakci na finanční a ekonomickou krizi oznámila komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová. Změny zahrnují prodloužení lhůty pro čerpání přídělů z fondů z období financování 2000–2006.

„Snažíme se ze všech sil zajistit, aby bylo každé euro ze strukturálních fondů vynaloženo efektivně. Přizpůsobujeme politiku soudržnosti tak, aby reagovala na nové ekonomické skutečnosti a umožňovala členským státům optimalizovat investice EU jako vynikající lék na krizi,“ uvedla komisařka Hübnerová o rozhodnutí prodloužit lhůtu pro projekty a platby o šest měsíců do 30. června 2009.

  vlajka EU

  Lhůta prodloužena pro čtyři strukturální fondy

   

  Na základě výzvy Komise požádaly členské státy o prodloužení doby způsobilosti pro financování u 385 z 555 programů politiky soudržnosti v letech 2000–2006, kde nebyly prostředky plně využity. Prodloužená doba způsobilosti se týká čtyř strukturálních fondů, které v té době existovaly: Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF), Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a Finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR).

  Tato flexibilita umožní členským státům a regionům realizovat a dokončit více projektů. Komise je vyzývá, aby se soustředily na odvětví a opatření s „vysokou návratností“, jako jsou investice do energetické účinnosti pro vytváření „zelených“ pracovních míst a úsporu energie a podpora čistých technologií pro stimulaci odvětví jako stavebnictví a automobilový průmysl.

   

  Pětkrát více flexibility

   

  Komise také přijala opatření, které by mělo poskytnout členským státům a regionům více flexibility v přidělování prostředků na různé priority. Dosud měly řídící orgány 2% míru flexibility, pokud chtěly převést prostředky mezi tzv. „prioritními osami“, které vymezují strategické oblasti financování každého operačního programu v rámci politiky soudržnosti.

  „Situace, ve které se nyní nacházíme, je velmi odlišná od ekonomického prostředí v roce 2000, kdy byly priority dohodnuty. S ohledem na výjimečné okolnosti, kterým členské státy čelí, se Komise rozhodla zvýšit pětinásobně flexibilitu mezi prioritami, z 2 na 10 %. To členským státům umožní zacílit zbývající prostředky tam, kde jejich dopad bude největší," poznamenala komisařka Hübnerová.


  Poznámka pro redaktory:

  Komise posuzuje všechny možnosti, jak zvýšit a zrychlit investice Společenství a jak usnadnit převody finančních prostředků do členských států, a tím pádem ke konečným příjemcům podpory ze strukturálních fondů. V této souvislosti byla přijata nebo se nachází ve stadiu přijímání řada legislativních návrhů a nelegislativních opatření, které se týkají jak předchozího, tak současného (2007–2013) programového období (viz MEMO/08/740).

  Celková výše finančních prostředků přidělená členským státům v rozpočtovém období 2000–2006 činila 257 miliard EUR. Dosud bylo vyplaceno 225 miliard EUR – 87,5 % z celkové částky. Členské státy nyní mohou provádět platby za toto období až do 30. června 2009. Konečný termín pro platby z Fondu soudržnosti za období 2000–2006 je ve většině případů konec roku 2010.

  http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky