Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Regiony musí spolupracovat v zájmu úspěšného vypořádání se s finanční krizí, říká Danuta Hübnerová
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/02/2009

Konferenci s názvem „Regiony pro hospodářskou změnu“ zahájí v pondělí 16. února komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová. Dvoudenní akce, kterou Komise pořádá každoročně od roku 2006, poskytne více než 800 zástupcům evropských regionů příležitost podělit se o své nápady a předvést, jak přispívají ke konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti. Na konferenci vystoupí také český ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda jako zástupce českého předsednictví Evropské unie.

  vlajky států Evropské unie

  Jedním z hlavních bodů programu bude v pondělí večer vyhlášení vítězů cen „RegioStars“ za rok 2009 pro nejinspirativnější a nejinovativnější projekty financované na základě politiky soudržnosti EU. K pěti finalistům v kategorii rozhlasový nebo televizní spot či program s důrazem na politiku soudržnosti patří i český projekt s názvem „Fondy EU (Pes)“.

  „Téma letošní konference, ‚Tvorba sítí pro dosažení výsledků‛ (Networking for results), by sotva mohlo být příhodnější v době, kdy evropské regiony čelí celé řadě globálních výzev, mimo jiné finanční krizi, změně klimatu a potížím s dodávkami energie. Prostřednictvím sítí v rámci politiky soudržnosti můžeme podporovat a šířit osvědčené postupy a zkušenosti v regionech tak, aby z toho měli prospěch všichni,“ řekla komisařka Danuta Hübnerová.

  Regiony představí příklady osvědčených postupů v devíti workshopech věnovaných těmto tematickým oblastem: vodní hospodářství, širokopásmové připojení, přistěhovalectví ve městech, tvořivost a inovace, průmyslová reorganizace, dopad změny klimatu na regionální úrovni, zrychlené sítě pro inovaci, družicové informační služby a platforma pro monitorování Lisabonské strategie, která posuzuje strategii EU pro růst a zaměstnanost.

  Na konferenci vystoupí rovněž předseda Výboru regionů Luc Van den Brande a evropský komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu a kulturu Ján Figel'.

  Během pondělního slavnostního večera komisařka Danuta Hübnerová a předseda poroty, starosta Amsterdamu Job Cohen, udělí úspěšným a inovačním projektům regionální politiky ceny „RegioStars“ za rok 2009. O ně se letos ucházelo 52 projektů z 18 zemí.

   

  Ceny se udělují ve třech hlavních kategoriích:

   

  • výzkum, technologický rozvoj a inovace,
  • přizpůsobování se změně klimatu nebo její zmírňování,
  • audiovizuální spot nebo pořad s důrazem na přínos politiky soudržnosti.


   

  Příklady existujících sítí regionů a měst

   

  Od roku 2006 se vyvinulo několik sítí regionů podporovaných Evropskou komisí jako součást iniciativy „Regiony pro hospodářskou změnu“, mimo jiné:

  B3 REGIONS, síť vedená regionem Piemont (Itálie). Řeší klíčovou otázku pro rozvoj znalostní ekonomiky: vytvořit spojení ve vzdálených nebo znevýhodněných oblastech.

  RAPIDE, síť koordinovaná Agenturou pro regionální rozvoj jihozápadní Anglie (South West England Regional Development Agency) (Spojené království), se zabývá úlohou veřejného sektoru při podněcování inovace v regionech, a to zejména prostřednictvím pomoci malým podnikům při rychlejším uvádění inovačních výrobků na trh. Tato síť zahrnuje 12 evropských regionů.

  HerO, síť vedená městem Řezno (Německo), je sítí 10 měst a jejím cílem je podporovat strategie udržitelné správy historických městských krajin.

   

  Poznámka pro redaktory

   

  Konference je organizována Evropskou komisí ve spolupráci s Výborem regionů. Cílem iniciativy „Regiony pro hospodářskou změnu“ je umožnit co nejširší sdílení zkušeností a osvědčených postupů v regionech Evropy a jejich plné využití pro podporu konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti.

  Během období 2007–2013 je v rámci politiky soudržnosti pro oblast „meziregionální spolupráce“ na činnosti tvoření sítí a učení k dispozici 375 milionů EUR.

   

  Další informace o iniciativě „Regiony pro hospodářskou změnu“ a cenách „RegioStars“ jsou k dispozici na adrese:

   

  http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/index_en.cfm

  Na této internetové stránce jsou také uvedeny zajímavé případové studie a příklady úspěšného využití investicí EU pro modernizaci regionů.

  The list of finalists for REGIOSTARS 2009-The Awards for regional innovative projects

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky