Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise chce více jazyků na evropské tísňové lince
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/02/2009

 

Od prosince 2008 mohou občané EU odkudkoli v Evropské unii kontaktovat záchranné služby vytočením čísla 112 tísňové linky platné v celé EU, a to bezplatně z pevných i mobilních telefonů. Avšak pouze jeden ze čtyř Evropanů ví, že toto číslo, které může zachránit život, existuje také v ostatních členských státech, a téměř tři z deseti volajících na linku 112 narazili na jazykové obtíže. Komise dnes spolu s Evropským parlamentem a Radou prohlásila 11. únor Evropským dnem 112 s cílem rozšířit povědomí o lince 112 a přimět vnitrostátní orgány, aby zvýšily mnohojazyčnost jednotného čísla tísňového volání EU.

  Komise chce více jazyků na evropské tísňové lince

  „Evropské číslo tísňového volání by už nemělo být nejlépe střeženým evropským tajemstvím. Máme jednotné číslo tísňového volání, které funguje pro každou tísňovou situaci, každý členský stát a každého občana, který ho potřebuje. Je ale nepřijatelné, že o lince 112 ví méně než čtvrtina občanů a že zahraničním návštěvníkům, kteří na linku 112 zavolají, brání v komunikaci s operátorem tísňové služby jazykové bariéry,“ říká komisařka EU pro telekomunikace Viviane Redingová. „EU musí pracovat na zajištění bezpečí 500 milionů našich občanů se stejným úsilím, s jakým jsme pracovali na zaručení toho, že mohou volně cestovat přes hranice 27 zemí. První evropský den linky 112 by měl sloužit jako upozornění pro vnitrostátní orgány, které musí zvýšit počet jazyků dostupných ve svých střediscích tísňového volání na linku 112 a zlepšit povědomí o tomto čísle, které může zachraňovat lidské životy.“

  Průzkum provedený pro Evropskou komisi v celé EU ukázal, že 94 % občanů EU si myslí, že je užitečné mít v EU dostupné jednotné číslo tísňového volání. Dnes zveřejněný průzkum Eurobarometru rovněž upozornil na oblasti, ve kterých stále existuje prostor pro zlepšení:

  Jazykové obtíže: 28 % volajících má jazykové obtíže, když volají na linku 112 v zahraničí, přestože informace poskytnuté 21 členskými státy ukazují, že jejich střediska tísňového volání na linku 112 by měla být schopna vyřizovat hovory v angličtině (12 členských států v němčině a 11 členských států ve francouzštině).

  Povědomí o lince 112: Pouze 24 % dotázaných Evropanů dokázalo spontánně říci, že číslo 112 je číslo, na kterém mohou zavolat záchranné služby kdekoli v EU. Představuje to zlepšení o 2 % oproti únoru 2008, avšak v povědomí o čísle tísňového volání EU jsou mezi jednotlivými zeměmi velké rozdíly, od 3 % v Itálii k 58 % v České republice. Mnohé členské státy své občany a návštěvníky o lince 112 informují, například: 

   

  • Ve Finsku se každoročně 11. února slaví den linky 112.
  • Návštěvníci Bulharska dostávají textovou zprávu informující o lince 112.
  • Linka 112 je propagována na dálnicích a mýtných branách v Rakousku, Řecku a Španělsku a na nádražích a letištích mimo jiné v Belgii, České republice, Estonsku, Irsku, Nizozemsku a Řecku.
  • Ve Švédsku se před obdobím dovolených organizují kampaně v médiích informující občany o lince 112.

   

  V minulém roce byl v Bulharsku, Litvě, Portugalsku, Rumunsku a Švédsku pozorován nejméně 10% nárůst v informovanosti o lince 112. 

   

  Průzkum Eurobarometru rovněž ukázal, že:

   

  • Čtvrtina občanů EU v uplynulých pěti letech zavolala na linku tísňového volání. 
  • Většina hovorů je stále prováděna z pevných linek: 53 % hovorů bylo provedeno z pevné linky, avšak počet tísňových hovorů provedených z mobilních telefonů se zvýšil (45 % ve srovnání s 42 % v roce 2008).

   

  S cílem zajistit informovanost o lince 112 po celé Evropě vyhlásila Evropská komise spolu s Evropským parlamentem a Radou 11. únor Evropským dnem 112. Komise a členské státy zvýší své úsilí v propagaci linky 112, zejména před obdobím letních dovolených.

  Souvislosti

   

  Evropské číslo tísňového volání 112 bylo zavedeno v roce 1991, aby vedle vnitrostátních tísňových čísel existovalo jednotné číslo pro tísňová volání ve všech členských státech EU, které by lépe zpřístupnilo záchranné služby, zejména pro osoby na cestách. Pravidla EU od roku 1998 požadují, aby členské státy zajistily bezplatné volání na linku 112 z pevných i mobilních telefonů. Od roku 2003 jsou provozovatelé telekomunikací povinni poskytovat záchranným službám informaci o poloze volajícího, aby bylo možno rychle nalézt oběti nehod. Členské státy EU musí také zvyšovat povědomí občanů o lince 112.

  V zájmu zavedení linky 112 Komise zahájila sedmnáct řízení pro nesplnění povinnosti proti patnácti členským státům pro nedostatečnou dostupnost linky 112, nemožnost lokalizace volajícího nebo nedostatky při vyřizování hovorů. Většina řízení byla uzavřena po přijetí nápravných opatření.

  Zatímco linka 112 stávající vnitrostátní čísla tísňového volání doplňuje, Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Portugalsko, Švédsko a nejnověji Rumunsko se rozhodly zavést 112 jako své hlavní vnitrostátní číslo tísňového volání. V dalších zemích je linka 112 jediným číslem tísňového volání pro některé záchranné služby (jako např. v Estonsku a Lucembursku pro lékařskou a hasičskou záchrannou službu).

   

  Internetové stránky Komise o lince 112:

  www.ec.europa.eu/112

   

  Jak linka 112 funguje v mé zemi:

  http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/ms/index_en.htm

   

  Dětský koutek:

  http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/index_en.htm

   

  MEMO/09/60

   

  Příloha v anglickém jazyce - grafy

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky