Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Závazek 400 evropských měst snížit emise CO2 o více než 20 %
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/02/2009

Při dnešní slavnostní ceremonii v hlavním jednacím sále Evropského parlamentu se více než 350 měst celé Evropy zavázalo svým podpisem Paktu primátorů, že sníží emise CO2 o více než 20% do roku 2020 a tím překročí energetické cíle EU. Tuto iniciativou uskutečňuje Evropská komise v partnerství s Výborem regionů. Zástupci více než 60 milionů obyvatel budou spolupracovat na splnění společného cíle, kterým je změna našeho životního prostředí a efektivnější využívání energie.

  kouřící komín na horizontu

  „Většina energie vyprodukované v Evropě se spotřebovává v městských oblastech. Bitvu proti změně klimatu tak bude třeba svést a vyhrát ve městech. Právě proto je pro nás závazek starostů z celé Evropy vyjádřený podpisem Paktu primátorů jasným poselstvím naděje, zejména v těchto těžkých dobách, kterým nyní čelíme,“ řekl komisař Piebalgs.

  Předseda Výboru regionů Luc Van den Brande během slavnostního podpisu uvedl: „Pakt primátorů je skvělá iniciativa, která se bude v partnerství s Výborem regionů nadále rozvíjet. Ambiciózní cíle Evropy zaměřené na snížení emisí skleníkových plynů budou splněny jen za předpokladu, že se evropské místní a regionální orgány semknou a stanou se partnery. Pakt není určen jen pro velká města: podepsat jej a učinit tak závazek vůči životnímu prostředí by měla i menší města a obce a celé regiony. Výbor regionů se rovněž zabývá myšlenkou, že by města a regiony, jež pakt podepsaly, vytvořily síť, která by jim pomohla při sdílení osvědčených postupů a zkušeností.“

  Zahajovací ceremonie, v jejímž čele stál předseda Evropské komise José Manuel Barroso, komisař EU pro energetiku Andris Piebalgs, předseda Výboru regionů Luc Van den Brande, místopředseda Evropského parlamentu Alejo Vidal Quadras a primátor Budapešti Gábor Demszky, primátor Hamburgu Ole von Beust, primátor Madridu Alberto Ruiz Gallardón, primátor Rigy Jānis Birks a primátor Växjö (Švédsko) Bo Frank, se zúčastnilo více než 100 starostů z celé Evropy.

  Společně s ceremonií byly dnes spuštěny internetové stránky Paktu primátorů, jež mají sloužit jako síťový portál a podpůrná struktura pro účastnická města i pro občany. Nové internetové stránky www.eumayors.eu přinášejí zprávy a fotografie z dění kolem paktu a informace o městech, která jsou do něj zapojena.

   

  Další informace:

   

  viz MEMO/09/59.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky