Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Modernější metody náboru zaměstnanců do evropských institucí
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/03/2009

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) přistoupil k modernizaci a zjednodušení metod náboru zaměstnanců. Nová pravidla začnou platit od příštího roku. Některé novinky však přicházejí již dnes. Například oznámení o výběrových řízeních budou zveřejňována ve všech 23 úředních jazycích. Zájemci o konkurzy budou vyzváni, aby ještě před vyplněním přihlášky absolvovali dobrovolné interaktivní testy. Díky nim budou schopni sami posoudit, zda jsou k účasti ve výběrovém řízení dostatečně připraveni. Přehlednější formulář přihlášky a on-line nápověda celý proces zjednoduší. EPSO dnes rovněž představuje novou, intuitivnější podobu své internetové stránky. Přichází také s novým logem a heslem „EU career – smart choice“ (Kariéra v EU – chytrá volba). Toto heslo odráží bohatou škálu příležitostí, jaké se v institucích EU nabízejí.

  Vlajka Evropské unie

  Výkon, schopnost reakce a transparentnost Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) oceňuje čím dál tím větší počet evropských institucí. Tento úřad se v nadcházejících měsících zaměří na postupné zlepšování služeb pro uchazeče o zaměstnání a na propagaci výběrových řízení. Cílem je oslovit konkrétní cílovou skupinu a přilákat do výběrového řízení dostatečný počet uchazečů s požadovaným profilem.

  V současnosti se objevuje akutní nedostatek uchazečů na místa konferenčních tlumočníků a překladatelů, dále pak uchazečů s vyhovující kvalifikací v obecnějších oblastech. Je to dáno také tím, že povědomí občanů o kariérních příležitostech v Evropě není příliš vysoké.

  Řada evropských institucí novinky v přijímání zaměstnanců uvítalo.

  Siim Kallas, místopředseda Evropské komise, řekl: „Tyto změny jsou prvním praktickým krokem ambiciózního programu úřadu EPSO k modernizaci a zjednodušení metod náboru, které zajistí dostatek nadaných lidí, kteří by pro nás mohli pracovat".

  John Speed, předseda správní rady úřadu EPSO a úřadující generální tajemník Evropského účetního dvora, uvedl: „EPSO se nebálo pustit do modernizace metod náboru zaměstnanců institucí EU a je velmi povzbudivé sledovat rychlost, s níž se naše plány stávají skutečností".

  Slovy Haralda Rømera, generálního tajemníka Evropského parlamentu: „Bez úřadu EPSO bychom se nedokázali efektivně vypořádat s výzvou, kterou představovalo pro nábor zaměstnanců rozšíření EU. Velmi vítám jeho plány na modernizaci a na zrychlení procesu náboru, jež budou reflektovat budoucí potřeby, aniž by ztratily ze zřetele rozdílné požadavky institucí."

  Podle slov Rogera Grasse, tajemníka Soudního dvora a bývalého předsedy správní rady úřadu EPSO: „Během prvních let své existence dokázal úřad EPSO mobilizovat všechny své zdroje a ku prospěchu všech institucí se mu úspěšně podařilo uspořádat velká výběrová řízení související zejména s potřebou náboru zaměstnanců po rozšíření Evropské unie v letech 2004 a 2007. Po splnění tohoto úkolu je třeba vyjádřit spokojenost s akčním programem, který úřad EPSO vypracoval se záměrem zlepšit výkonnost, schopnost reakce, transparentnost a otevřenost."

  Martin Westlake, generální tajemník Evropského hospodářského a sociálního výboru, vyjádřil následující názor: „Musíme být schopni získávat správné lidi na správná místa, z toho bude mít prospěch jak Evropská unie a její instituce, tak uchazeči, kteří k nám nastupují. Modernizace výběru zaměstnanců pro evropské instituce je významným krokem správným směrem".

  Podle Davida Bearfielda, ředitele úřadu EPSO: „Musíme aktivně zlepšovat informovanost o pracovních příležitost, jež můžeme nabídnout, abychom pro práci v institucích EU získali ty nejnadanější pracovníky".

   

  Souvislosti

   

  Dne 18. července 2008 oznámilo EPSO program rozvoje ( IP EPSO/08/01) pro modernizaci způsobu náboru uchazečů. Doplňuje jej strategie pro přilákání kvalitních uchazečů z celé Evropy. Od roku 2010 se budou testovat spíš schopnosti než znalosti uchazečů. Doba od podání přihlášky do nástupu do zaměstnání se sníží z dnešních více než 15měsíců na pouhých  5–9 měsíců. Toho bude dosaženo díky pořádání výběrových řízení v ročních cyklech od roku 2010. První viditelné etapy provedení tohoto programu byly naplánovány tak, aby byly dnes zveřejněny souběžně.

  Zlepšení transparentnosti a účinnosti administrativních postupů rovněž uvítal evropský veřejný ochránce práv. V dopise, který EPSO obdrželo minulý prosinec od NikiforoseDiamandourose, byl tento úřad uveden jako jeden ze „šesti zářných příkladů toho, jak konstruktivní reakce na kritiku a na návrhy veřejného ochránce práv může pomoci při prosazování vysoké úrovně služeb, a tak lépe sloužit evropským občanům a získávat si jejich důvěru."

  Kontaktní osoby:

  pí Agne Martikoniene         +32-2 296 01 99

  p. Nick Heenan                  +32-2 296 34 53

   

  Podrobnější informace lze nalézt na internetové stránce:

  www.eu-careers.eu

   

  Přijďte si poslechnout přednášku ředitele Evropského úřadu pro výběr personálu Davida Bearfielda. V pondělí 16. března 2009 od 9:00 do 10:30 v Modré posluchárně, Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha 1.

  http://www.mzv.cz/public/59/dc/8f/320822_123506_EPSO_pozvanka_final.doc

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky