Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Hospodářské oživení se v eurozóně stále více prosazuje, i když jen mírným tempem
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

21/12/2009

Hospodářská krize označovaná za „velkou recesi“ zřejmě skončila ve třetím čtvrtletí roku 2009. Oživení ekonomické aktivity je odrazem zlepšení ve vnějším prostředí, ve finančních podmínkách a zvýšení důvěry. Výhled ale zůstává nejistý, protože oživení je založeno na obrovské podpoře, která je poskytována vládami a centrálními bankami na celém světě a která bude muset být nakonec omezena.

Oživení tak bude záviset na schopnosti bankovního sektoru zvýšit nynější úroveň poskytování úvěrů hospodářství. Znepokojení vzbuzují sociální a ekonomické důsledky pokračujícího, byť mírného růstu nezaměstnanosti. To jsou závěry aktualizované analýzy hospodářské situace obsažené v nejnovější čtvrtletní zprávě o eurozóně.

  Hospodářské oživení se v eurozóně stále více prosazuje, i když jen mírným tempem

  Uvádí se v ní, že pro řešení problémů musí eurozóna posílit své strukturální reformy. V části, která se zabývá veřejnou podporou pro reformy, zpráva poukazuje na možnost položit základy pevného a dlouhodobého oživení. Obzvláště je třeba podporovat strukturální reformy zaměřené na podněcování výzkumu a inovací, hospodářské soutěže a lidského kapitálu, protože mohou mít značný pozitivní vliv na růst a zaměstnanost. Zpráva rovněž zkoumá, jak by krize mohla mít dopad na dlouhodobé trendy v bankovním sektoru eurozóny.

  Ve třetím čtvrtletí hospodářství eurozóny mezičtvrtletně vzrostlo o 0,4 %, což znamená konec recese po pěti po sobě následujících čtvrtletích s poklesem ekonomiky. Nicméně podle podzimních odhadů by HDP za celý rok 2009 měl klesnout o 4 %, což by byl největší pokles od druhé světové války.

  Hlavní hybnou silou oživení ve třetím čtvrtletí byl export, na kterém se projevilo zlepšení stavu ekonomiky v celosvětovém měřítku. Naproti tomu v důsledku zhoršení na pracovním trhu nepatrně poklesla spotřeba domácností. V poklesu pokračovaly i investice, avšak mnohem pomalejším tempem. Finanční podmínky se významně zlepšily a mnoho finančních ukazatelů je nyní na předkrizové úrovni. Růst toku peněz a úvěrů k podnikům a domácnostem ale vzhledem k nízkým cenám aktiv a slabé poptávce zůstává tlumený. Navíc zlepšení ve finančních ukazatelích bylo nedávno poměrně pozvolné a finanční podmínky jsou stále křehké.

  Výhled pro eurozónu zůstává celkově nejistý. Zdrojem obav je zejména zhoršení na pracovních trzích. Ve třetím čtvrtletí zaměstnanost v eurozóně pokračovala v poklesu tempem 0,5 % v mezičtvrtletním srovnání a nezaměstnanost se zvýšila na 9,6 % pracovních sil. Zvýšení nezaměstnanosti však bylo ve srovnání s poklesem výroby a bez ohledu na rozdíly mezi jednotlivými zeměmi menší, než se čekalo.

  Bylo tomu tak díky opatřením přijatým ke zmírnění dopadu krize na pracovní místa, zejména pružné úpravě pracovní doby, jejímu zkrácení a dočasnému uzavírání podniků.

  Nejnovější vydání zprávy analyzuje postoje veřejnosti ke strukturálním reformám a míru, v níž krize ovlivnila vnímání reforem veřejností. Průzkumy Eurobarometr ukazují, že v důsledku krize se zvýšilo povědomí o potřebě reforem ve většině zemí eurozóny. Největší nárůst byl zaznamenán ve členských státech, které byly krizí více postiženy. Třebaže by reformy měly být prováděny v příznivých dobách, zvýšená podpora pro reformy vytváří příležitost zabývat se strukturálními překážkami růstu a položit základy pevného a udržitelného oživení. Počátkem roku 2010 přijde Komise s novými návrhy, pokud jde o strategii ke koordinaci strukturálních reforem v EU, která nahradí nynější lisabonskou strategii. Průzkumy naznačují silnou podporu pro angažovanost EU v reformních plánech na úrovni členských států; většina lidí soudí, že EU by měla být aktivnější.

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky