Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Putovní výstavy „Party, co jí chutná“ končí, kampaň EU na podporu zdravé výživy pokračuje
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/12/2009

Kampaň EU na podporu zdravé výživy „Parta, co jí chutná“ se prostřednictvím putovních autobusů s kvizy a hrami dostala na 173 školních dvorů po celé Evropě. Cílem bylo poučit děti o tom, jak je důležitá zdravá výživa.

Asi 17 000 dětí se zúčastnilo akcí, které probíhaly do konce listopadu, a přitom se dozvědělo něco o přednostech ovoce, zeleniny a mléčných výrobků.

  Bedny se zeleninou a ovocem

  Další tisíce se získávají informace na interaktivních internetových stránkách „Party, co jí chutná“, které jsou nyní ústředním bodem kampaně „Jez, pij, hýbej se“.

  Putovní výstavy byly zahájeny komisařkou Mariann Fischer Boelovou 28. září (viz IP/09/1366) a navštívily Belgii, Francii, Spojené království, Irsko, Estonsko, Litvu a Polsko. Akce byly zaměřeny na děti věku 8–12 let. Nejprve byla vyzdvižena důležitost zdravé výživy, poté se konaly týmové soutěže a nakonec byly představeny internetové stránky „Party, co jí chutná“. Školy akce vyhodnotily jako velice zajímavé, poučné a interaktivní.

  I když putovní výstavy a hry tento rok končí, jsou internetové stránky nadále hojně navštěvovány. Členové „Party, co jí chutná“, vzpurné kreslené postavičky ve formě ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, vyprávějí svoje příběhy a přitom mladému publiku předávají stále stejný vzkaz: Jez teď zdravě, aby ses později cítil dobře. Kromě se hledá poklad a účastníci mohou vyhrát ceny.

  Další informace:

  Kampaň „Party, co jí chutná“:

  http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/

  Hledání pokladu:

  http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/treasure-hunt/index_cs.htm

  Aktualizované tiskové podklady:

  http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/press-corner/index_cs.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky