Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská komise vítá, že Lisabonská smlouva vstupuje v platnost
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

01/12/2009

Dnes 1. prosince 2009 vstupuje v platnost Lisabonská smlouva. Portugalská vláda, předsedající Švédsko a Evropská komise při této příležitosti společně v Lisabonu uspořádaly slavnostní ceremoniál. Komise je přesvědčena o tom, že nová smlouva občanům přinese další podstatné výhody a vyřeší institucionální diskusi z hlediska blízké budoucnosti. Evropská unie se tak nyní bude moci plně soustředit na hledání schůdné cesty ze současné hospodářské a finanční krize a na prosazování strategie pro ekologičtější růst do roku 2020.

  Evropská komise vítá, že Lisabonská smlouva vstupuje v platnost

  „Lisabonská smlouva staví zájmy občanů do středu evropského projektu,“ prohlásil předseda Evropské komise José Manuel Barroso. „Jsem rád, že v tomto okamžiku máme pro naši práci ty správné instituce a prožíváme období stability. To nám umožní zaměřit všechny síly na řešení záležitostí, které naši občané považují za důležité“.

  Lisabonská smlouva mění stávající zakládající smlouvy Evropské unie a Evropského společenství, aniž by je nahrazovala. Poskytne Evropské unii odpovídající právní rámec a nástroje pro řešení budoucích problémů a pro splnění požadavků občanů.

  Díky Lisabonské smlouvě budou mít evropští občané v evropských záležitostech větší slovo a jejich základní práva budou ukotvena ve zvláštní listině. EU bude mít lepší nástroje k naplnění očekávání občanů v oblasti energetiky, změny klimatu, potírání přeshraniční trestné činnosti a přistěhovalectví. Silněji bude zaznívat i její hlas na mezinárodní scéně.

  K hlavním zlepšením patří:

  –      demokratičtější, otevřenější a odpovědnější Unie – Evropský parlament i parlamenty jednotlivých členských států budou mít nyní větší slovo v rozhodovacím procesu na úrovni EU a občané budou mít právo vědět, o čem jejich ministři na úrovni EU rozhodují. Všichni evropští občané tak budou mít možnost ovlivňovat navrhované předpisy EU;

  –      efektivnější Unie – institucionální struktura bude zjednodušena a chod institucí zefektivněn. Rychlejší a jednotnější rozhodování v oblasti práva a jiných záležitostí umožní EU lépe bojovat proti trestné činnosti, terorismu a obchodování s lidmi;

  –      více práv pro Evropany – hodnoty a cíle EU budou vymezeny jasněji než kdykoli předtím. Listina základních práv bude mít stejné právní postavení jako samotné smlouvy EU;

  –      významnější postavení na mezinárodní scéně – Lisabonská smlouva vytvořila nové politické funkce, jejichž nositelé mají zajistit větší jednotnost v různých oblastech vnější politiky EU, jako je diplomacie, bezpečnost, obchod nebo humanitární pomoc.


  Tyto nové prvky umožní Unii provést změny, které by Evropanům napomohly k větší bezpečnosti a prosperitě a daly jim možnost ovlivňovat globalizaci.

  Příklad deseti výhod, které Lisabonská smlouva přináší evropským občanům

  –      Občané mají nyní v rámci evropské občanské iniciativy právo požádat Komisi o návrh nového opatření;

  –      díky novému postavení Listiny základních práv se budou občané těšit lepší ochraně;

  –      při cestách a pobytu v zahraničí se občané EU mohou dožadovat diplomatické a konzulární ochrany;

  –      v Lisabonské smlouvě je ukotvena vzájemná pomoc členských států při přírodních nebo člověkem způsobených katastrofách, například povodních nebo lesních požárech;

  –      Lisabonská smlouva nabízí nové možnosti, pokud jde o řešení přeshraničních problémů v oblasti energetiky, civilní ochrany nebo boje proti závažným zdravotním hrozbám;

  –      dokument zajišťuje rovněž společný postup v boji proti zločineckým skupinám, které se věnují pašování lidí přes hranice států;

  –      díky novým společným pravidlům bude uplatňován jednotný postup proti tomu, aby žadatelé o azyl podávali současně nebo postupně žádosti v několika členských státech;

  –      v rámci potírání terorismu bude zmrazován majetek příslušných osob;

  –      Lisabonská smlouva posiluje úlohu Evropského parlamentu i parlamentů národních, a demokratizuje tak rozhodovací proces na úrovni EU;

  –      EU může nyní třetím zemím poskytovat urychlenou finanční pomoc.

  Lisabonská smlouva v datech:

  –      červen 2007:Evropská rada vznáší požadavek na uspořádání mezivládní konference za účelem změny stávajících smluv;

  –      červenec–říjen 2007:probíhá mezivládní konference;

  –      18.–19. října 2007: neformální Evropská rada smlouvu přijímá;

  –      12. prosince 2007:předsedové Evropského parlamentu, Rady a Komise vyhlašují Listinu základních práv;

  –      13. prosince 2007:podepisuje se nová Lisabonská smlouva;

  –      prosinec 2007 – listopad 2009:probíhá ratifikační proces ve všech 27 členských státech;

  –      1. prosince 2009:smlouva vstupuje v platnost.

  Znění Lisabonské smlouvy je k dispozici na internetové adrese:http://europa.eu/lisbon_treaty

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky