Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Evropská komise vyhrazuje telefonní čísla obětem trestných činů a netísňovým lékařským linkám
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

30/11/2009

 

Jak se oběti trestných činů domohou v EU pomoci? Komu by měli občané EU zavolat, potřebují-li v netísňové situaci lékařskou pomoc či radu? Díky dnešnímu rozhodnutí Komise by měly být takové nové linky pomoci brzy k dispozici v celé EU. Rozhodnutí vyhrazuje dvě nová čísla v číselném rozsahu „116“ pro služby sociálního charakteru. Linky pomoci 116 006 a 116 117 budou v celé EU vyhrazeny pro oběti trestných činů a občany volající netísňovou lékařskou pohotovostní službu.

  vlajka s hvězdami

  „Lidé jsou nejzranitelnější, když jsou mimo domov, a čísla platná v celé Evropě mohou znamenat skutečnou pomoc, když nastanou nějaké problémy. Jakmile budou dnes vyhrazená dvě čísla zprovozněna ve všech zemích EU, budou nabízet lidem podporu při potížích, stanou-li se oběťmi trestných činů nebo budou v netísňových situacích potřebovat lékařskou pomoc,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro informační společnost a média. „Naléhavě vyzývám členské státy, aby tato čísla co nejdříve zpřístupnily a povzbuzovaly příslušné organizace k jejich co nejúčinnějšímu využívání.“

  Číslo 116 006 – linka pomoci obětem trestných činů bude občany informovat o jejich právech a možnostech, jak se těchto práv domoci, nabídne jim emocionální podporu a současně je odkáže na příslušné organizace. Jako jednotný přístupový bod bude poskytovat informace o postupech místní policie a trestního soudnictví, možnostech odškodnění a pojištění a dalších zdrojích pomoci obětem trestných činů.

  Netísňová lékařská pohotovostní služba (116 117) přesměruje volající na lékařskou pomoc v situacích, které jsou naléhavé, ale neohrožují život, zejména mimo běžné ordinační hodiny, během víkendů a svátků. Cílem je spojit volajícího s vyškoleným pracovníkem s podporou nebo s kvalifikovaným praktickým lékařem, který je schopen poskytnout pohotovostní službu či radu, zejména není-li obvyklá lékařská pomoc volajícího k dispozici.

  Dnes přijaté rozhodnutí Komise vychází z rozhodnutí EU o vyhrazení číselného rozsahu 116 z roku 2007 (IP/07/346), kterým se pro služby se sociální hodnotou v celé EU vyhrazují další tři čísla:116 000 pro horkoulinku pro případy pohřešovaných dětí, 116 111 pro linky důvěry určené pro děti a 116 123 pro linky důvěry poskytující emocionální podporu ( IP/09/276).

  Podle dnešního rozhodnutí musí státy EU zajistit, aby vnitrostátní telekomunikační regulační orgány tato dvě nová čísla vyhradily od 15. dubna 2010. Bude úkolem příslušných vnitrostátních organizací podat žádost o použití těchto čísel a zprovoznit je.

  Souvislosti:

  V červenci 2006 v rámci koordinované strategie EU o právech dítěte Evropská komise navrhla, aby bylo pro horkou linku pro případy pohřešovaných dětí vyhrazeno společné telefonní číslo (116 000) a další číslo (116 111) pro děti, které potřebují pomoc ( IP/06/927). Dne 15. února 2007 a 29. října 2007 rozhodla Komise o vyhrazení čísel 116 000 a 116 111 (a také čísla 116 123 pro linky důvěry poskytující emocionální podporu) ve všech členských státech EU ( IP/07/188). Na základě tohoto rozhodnutí musí všechny země EU zpřístupnit „čísla 116“, nemusí je však přidělit poskytovatelům služeb či zajistit poskytování služeb.

  Dnešní pozměňující rozhodnutí je k dispozici na adrese:

  http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#decisions

  Další informace o číslech 116:

  http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky