Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Simulační technologie by mohly pomoci předcházet budoucím finančním krizím
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

30/11/2009

Jak se změní hospodářská politika v roce 2020, kdy bude čtvrtině obyvatel EU přes 65 let? Dokáže ekonomie lépe předvídat, jak budou v budoucnu banky reagovat na úvěrovou krizi a jaký bude její dopad na celkovou ekonomiku? Jak bude fungovat hospodářství, až budeme kvůli ubývajícím přírodním zdrojům obtížněji uspokojovat poptávku po energii? Evropská komise dnes zveřejnila revoluční výzkum, který by mohl ekonomům pomoci zodpovědět takovéto otázky za použití ekonomického simulačního softwaru.

  vlajka EU

  Software, který je výsledkem dnes úspěšně dokončeného výzkumného projektu v hodnotě 2,5 milionu eur, podpořeného EU, pracuje se simulační technologií, která se používá při počítačové animaci (CGI) ve filmech. Předpovídá vzájemné působení velkých skupin obyvatel složených z různých ekonomických subjektů, jako jsou domácnosti a firmy, banky a dlužníci či zaměstnavatelé a uchazeči o práci, které spolu obchodují a konkurují si jako skuteční lidé. Tím, že přidělí každému simulovanému subjektu individuální a reálné chování a vztahy k ostatním, které ukazují, jak se budou vyvíjet trhy, dokáží tyto rozsáhlé simulace lépe otestovat, jak si nové politiky poradí se společenskými úkoly v budoucnosti.

  „Tento prvotřídní evropský výzkum nám může pomoci přejít od ekonomie pera a papíru k ekonomii superpočítačů,“ řekla komisařka EU pro informační společnost a média Viviane Redingová. „Výsledky tohoto výzkumného projektu doplní tradiční hospodářské statistiky a prognózy chování hospodářských subjektů, neboť umožní lepší testování dopadů politik na lidi už ve fázi přípravy. Očekávám, že vládní výzkumní pracovníci a národní výzkumné ústavy budou jednat rychle a budou se snažit, aby měly subjekty s rozhodovací pravomocí tento nástroj k dispozici co nejdříve.“

  Tato simulační technologie, vyvinutá s podporou EU, využívá počítačové experimenty, které se zaměřují na vztahy mezi velkými skupinami obyvatel složenými z různých ekonomických subjektů působících na mnoha vzájemně propojených trzích. Je to poprvé, co se tato technologie používá v tak velkém měřítku s použitím vysokokapacitních počítačů. Každá simulovaná domácnost (nebo firma či banka) činí v reakci na různé měnové, daňové či proinovační politiky odlišná rozhodnutí, například zda zůstat v práci nebo si hledat novou, jaká část výplaty se dá ušetřit, utratit nebo investovat. Znamená to, že dopad určité politiky na konkrétní trh v určitém okamžiku se již neposuzuje izolovaně od ostatních faktorů.

  Tradiční ekonomie nedokázala předpovědět rozsah domino efektu, jaký bude mít úvěrová krize na světovou ekonomiku.Díky široké škále zohledněných faktorů, jako je výše povinných rezerv v poměru k investicím, poměr spotřeby a investic a vzorce chování střadatelů, a psychologických faktorů, jako je důvěra v trhy, ukazuje nový software různé způsoby, jakými banky reagují. Může pak spíše varovat tvůrce politik, kteří chtějí vědět, jak se daňové a měnové reformy dotknou bank a klientů, jak výrazný bude dopad finanční krize na reálnou ekonomiku. Software může rovněž simulovat tentýž scénář se starším demografickým zastoupením – a pomoci tak tvořit plány pro stárnoucí Evropu – nebo s omezenými zdroji energie.

  Software je navržen tak, aby fungoval na superpočítačích, které umožňují provádět simulace v masovém měřítku, ale zároveň byl dostupný z kteréhokoli připojeného osobního počítače. Mohou jej tedy využívat ekonomové a tvůrci politik bez znalosti počítačového programování. Propojením stovek tisíc malých simulovaných akcí a reakcí napříč celým hospodářstvím poskytuje software tvůrcům politik lepší a větší obrázek dopadu jejich politik na životy a práci lidí.

  Na tříletém projektu financovaném z rozpočtu Komise na rozvoj technologií se podíleli ekonomové a počítačoví vědci osmi univerzit (v Itálii, Francii, Německu, Turecku a ve Spojeném království), které spojila EU.

  Souvislosti

  Výsledkem výzkumného projektu, který byl dnes dokončen, je softwarová platforma pro ekonomické simulace s názvemEURACE, jejímž základem je simulační technologie FLAME (prostředí pro rozsáhlé modelování, Flexible Large-scale Agent Modelling Environment). Od roku 2006 se částkou 2,1 milionu eur na financování projektu podílel rozpočet Komise v rámci celkového výzkumného programu ( šestý rámcový program 2001–2006). Projekt byl součástí iniciativy Komise na podporu vysoce rizikového výzkumu budoucích a vznikajících informačních technologií ( IP/09/608).

  Komise nedávno vyzvala státy EU, aby zvýšily investice do vysoce rizikového výzkumu tak, aby byla EU schopna držet krok s USA, Čínou a Japonskem. Komise jde příkladem a současné roční financování ve výši 100 milionů eur zvýší do roku 2013 o 70 % ( IP/09/397).

  Tiskový balíček obsahující další informace o tomto projektu a rizikovém výzkumu technologií financovaném EU je k dispozici na adrese:

  http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5433

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky