Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Manifest pro tvořivost a inovace v Evropě
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

12/11/2009

„Manifest pro tvořivost a inovace v Evropě“ je jedním z klíčových počinů Evropského roku tvořivosti a inovací 2009.

Dokument je výsledkem společné práce vyslanců tohoto roku, kterými jsou přední evropské osobnosti z oblasti kultury, vědy, obchodu, vzdělávání a designu.

„Sedm přikázání“ manifestu přispěje ke stanovení strategie Evropské unie pro podporu tvořivosti a inovací v příštím desetiletí. Manifest dnes z rukou vyslanců slavnostně převezme předseda Evropské komise José Manuel Barroso.

  mládež u stolu s barvama či fixama a papírama

  „Tvůrci a inovátoři, ať již působí v jakékoli oblasti, mají společnou vizi o budoucnosti a o způsobu, jak ji v porovnání s minulostí vylepšit,“ uvedl  předseda Komise José Manuel Barroso. „Tato vize je v době, kdy se snažíme stát v čele celosvětového úsilí o zotavení se z krize a kdy bojujeme se  změnou klimatu, důležitější než kdykoli jindy. Proto bych chtěl ze srdce poděkovat vyslancům  za jejich Manifest pro tvořivost a inovace v Evropě; postarám se o to, aby jejich vize našla odezvu při vytváření nové strategie Komise pro EU na období 2010–2020.“

  Jak se může Evropa udržet v čele nového, globalizovaného, výrazně konkurenčního světa jednadvacátého století založeného na znalostech? Jak lze lépe využít tvořivého a inovačního potenciálu Evropy ve vzdělávání, výzkumu, kultuře, designu, obchodu a na pracovištích? Jak může veřejná politika na evropské úrovni a na úrovni jednotlivých států podpořit tvořivost a inovace ve zmíněných oblastech?

  Nad těmito otázkami se ve své roli vyslanců Evropského roku tvořivosti a inovací 2009 zamýšlely přední evropské osobnosti. Výsledkem jejich spolupráce je Manifest pro tvořivost a inovace v Evropě. Díky sedmi prioritám a sedmi hlavním směrům činností je manifest silným podnětem ke změně. Pomůže Evropské unii upřesnit představu o úloze tvořivosti a inovací a přispěje k její strategii pro desetiletí 2010–2020.

  Slavnostního předávání manifestu by se měli účastnit tito vyslanci:

  •          Jean-Philippe Courtois (FR), generální ředitel společnosti Microsoft International;

  •          Jordi Savall (ES), hudebník a profesor;

  •          Christine van Broeckhoven (BE), profesorka, odbornice v oblasti  molekulární neurovědy;

  •          Damini Kumar (IE), designérka a vynálezkyně;

  •          Blanka Říhová (CZ), profesorka, mikrobioložka;

  •          Leonel Moura (PT), konceptuální umělec;

  •          Dominique Langevin (FR), profesorka, fyzička;

  •          Edward de Bono (MT), publikuje a přednáší o tvořivosti a laterálním myšlení  doma i v zahraničí;

  •          Ernő Rubik (HU), profesor, architekt, designér.

  Cílem Evropského roku tvořivosti a inovací 2009 je podpořit v různých odvětvích lidské činnosti kreativní a inovativní přístupy a pomoci Evropské unii se lépe připravit na výzvy,které ji v globalizovaném světě čekají.

  Oficiální internetová stránka Evropského roku tvořivosti a inovací:

  http://www.create2009.europa.eu

  Více o vyslancích Evropského roku tvořivosti a inovací:

  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1702&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky