Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Usnadnit předávání důkazů v trestních věcech z jednoho státu do druhého a zajistit jejich přípustnost
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/11/2009

Komise dnes přijala zelenou knihu, jejímž cílem je zlepšit spolupráci mezi členskými státy, pokud jde o získávání důkazů v trestních věcech.

Komise usiluje o nahrazení roztříštěného právního režimu pro získávání důkazů v trestních věcech jediným nástrojem založeným na zásadě vzájemného uznávání, který se bude vztahovat na všechny druhy důkazů, a o zavedení společných norem s cílem zajistit přípustnost těchto důkazů u soudů.

Na základě Zelené knihy mají být konzultovány členské státy a příslušné zúčastněné subjekty, co se týče tohoto přístupu a celé řady souvisejících otázek.

  Soudcovské kladivo

  „Při konfrontaci s přeshraniční trestnou činností nesmí výkonu spravedlnosti bránit rozdíly v soudních systémech jednotlivých států a nedostatky ve vzájemném uznávání soudních rozhodnutí. V tomto ohledu je zvláště důležité podpořit účinnější spolupráci při získávání všech druhů důkazů v trestních věcech, čímž se zjednoduší a zrychlí soudní spolupráce mezi členskými státy,“ prohlásil místopředseda Barrot, komisař pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost.

  Stávající pravidla pro získávání důkazů z jiného členského státu sestávají z řady současně existujících nástrojů, které jsou založeny na různých zásadách a mají různou oblast působnosti. Uplatňování těchto pravidel je proto obtížné, může znejišťovat odborníky působící v této oblasti a vést k tomu, že pro získání potřebných důkazů nepoužijí nejvhodnější nástroje. Tyto faktory mohou navíc bránit účinné přeshraniční spolupráci.

  Otázka přípustnosti důkazů, které byly získány z jiného členského státu, u soudu je navíc řešena jen nepřímo, jelikož pro shromažďování důkazů neexistují žádné společné normy. Vyvstává tak nebezpečí, že pravidla pro získávání důkazů v trestních věcech budou účinně fungovat pouze mezi členskými státy s podobnými vnitrostátními normami pro shromažďování důkazů.

  V souladu s cíli stanovenými ve sdělení nazvaném „Prostor svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům“ ze dne 10. června 2009 Komise zamýšlí podniknout další kroky ke zlepšení spolupráce mezi členskými státy, pokud jde o získávání důkazů v trestních věcech.

  Komise zvažuje nahrazení stávajícího právního režimu pro získávání důkazů v trestních věcech jediným nástrojem, který by byl založen na zásadě vzájemného uznávání a vztahoval by se na všechny druhy důkazů. Komise rovněž uvažuje o zavedení společných norem pro shromažďování důkazů v trestních věcech.

  Cílem zelené knihy je konzultace s členskými státy a dotčenými zúčastněnými subjekty ohledně tohoto přístupu a také celé řady souvisejících otázek.

  http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/barrot/welcome/default_cs.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky