Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Účetnictví EU dostalo dobré vysvědčení, odhodlání řešit zbývající problémy je pevné
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/11/2009

 

Již druhým rokem v řadě dali externí auditoři roční účetní závěrce EU „dobré vysvědčení“. Co se týče plateb, díky významným zlepšením ve finančním řízení EU poklesla od roku 2004 výše částek, kterým auditoři udělili „červenou kartu“, na polovinu. „Děkuji Účetnímu dvoru za jeho zprávu, jež potvrzuje, že naše úsilí přináší výsledky,“ prohlásil Siim Kallas, místopředseda Evropské komise odpovědný za administrativní záležitosti, audit a boj proti podvodům.

  Účetnictví EU dostalo dobré vysvědčení, odhodlání řešit zbývající problémy je pevné

  Po úspěšné reformě účetního systému je naše účetnictví naprosto spolehlivé. Rovněž mě těší, že jsme získali celkové pozitivní stanovisko pro platby v rámci zemědělské politiky. Stalo se tak především díky nedávným reformám SZP, jež přinesly významné zjednodušení zemědělcům i správním orgánům. Vůči chybám, jež učiní členské státy v platbách pro regiony EU, nebudeme vůbec shovívaví: Jestliže vnitrostátní správní orgány nepoužijí prostředky správným způsobem, bude je Evropská komise vždy požadovat zpět.“

  Zelená pro zemědělské dotace

  Celkový obraz účetnictví je uspokojivý. Bylo shledáno, že je „pravdivé a správné“, dostalo tedy „dobré vysvědčení“. Co se týče vydávání prostředků, Komisi se podařilo snížit výdaje v „červeném“ poli na polovinu – z více než 60 % celkových výdajů v roce 2004 na zhruba 30 % v loňském roce:

  Celých 70 % rozpočtu EU nyní vykazuje nízké riziko chyb (jejich finanční dopad se odhaduje na 5 % nebo méně);zbývající část představují platby uskutečněné členskými státy v rámci politiky soudržnosti, u nichž se finanční riziko pro rozpočet EU snižuje tím, že dochází k většímu zpětnému získávání prostředků. Celkové stanovisko auditorů týkající se zemědělství je pozitivní.

  Zpětné získávání čtyřnásobně vzrostlo

  Auditoři odhadují, že nejméně 11 % plateb, jež jménem EU uskutečnily členské státy na regionální projekty a projekty zaměstnanosti v rámci politiky soudržnosti v roce 2008, nemělo být vyplaceno. Ačkoli tyto chyby často souvisejí s nesprávným uplatňováním finančních postupů EU a neznamenají, že by došlo k selhání projektů nebo plýtvání prostředky, Komise bere varování auditorů mimořádně vážně a je rozhodnuta získat od členských států zpět všechny nesprávně použité prostředky.

  Postup zpětného získávání byl v roce 2008 uplatněn ve všech oblastech politiky na prostředky ve výši 2,9 miliardy EUR. Jen v rámci politiky soudržnosti vzrostl oproti roku 2007 objem prostředků, jež Komise a členské státy požadují zpět, čtyřnásobně a dosáhl 1,6 miliardy EUR. Další 1,1 miliardy EUR pak bude podle odhadů získáno zpět do konce roku 2009. Komise také platby pozastavuje, dokud členské státy nepodniknou nápravná opatření: během posledních dvou let bylo učiněno celkem 15 rozhodnutí o pozastavení plateb a u dalších 28 programů je pozastavení v přípravné fázi.

  Preventivní opatření

  Komise sdílí názor Účetního dvora, že k mnoha chybám došlo kvůli složitosti pravidel. Proto Komise preventivně zvyšuje své úsilí o poskytování pomoci členským státům v oblastech náchylných k chybám a o šíření správných kontrolních postupů. Očekává se, že riziko vzniku chyb bude dále sníženo zjednodušenými finančními postupy (např. větším používáním paušálních plateb u výzkumných projektů), které se již uplatňují na nové programy (2007–2013). Navíc v současnosti probíhá veřejná konzultace o tom, jak zlepšit finanční postupy EU.

  Další informace:

  1) Jak je to doopravdy? Výdaje EU: uvádíme mýty na pravou míru:

  http://ec.europa.eu/budget/sound_fin_mgt/myths_facts_eu_accounts_en.htm

  2) Informace pro tisk:

  http://europa.eu/press_room/press_packs/auditors/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky