Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise poskytne 200 milionů EUR na téměř 200 nových projektů LIFE+
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/10/2009

 

Evropská komise schválila financování 196 nových projektů v rámci druhé výzvy k předkládání návrhů pro program LIFE+ (2007–2013) – evropský fond pro ochranu životního prostředí. Projekty pocházejí z celé EU a zahrnují akce v oblasti ochrany přírody, politiky životního prostředí, informací a komunikace. Představují celkové investice ve výši 431 milionů EUR, z toho 207,5 milionů EUR poskytne Evropská unie. Mezi 196 projekty je jeden z České republiky (informační a komunikační systém pro ochranu přírody v Moravskoslezském kraji); jeho celkový rozpočet dosahuje 800 000 EUR.

  Komise poskytne 200 milionů EUR na téměř 200 nových projektů LIFE+

  „Jsem přesvědčen, že tyto projekty významně přispějí k ochraně přírody a ke zlepšení životního prostředí. Pomohou rovněž zvýšit v celé EU povědomí o klíčových problémech týkajících se životního prostředí, s nimiž se musíme vypořádat a mezi něž patří zejména změna klimatu a ubývání biologické rozmanitosti,” prohlásil komisař pro životní prostředí Stavros Dimas.

  Na základě výzvy k předkládání návrhů, jež skončila v listopadu 2008, Komise obdržela přes 600 návrhů od veřejných i soukromých subjektů ze 27 členských států EU. Z nich bylo 196 vybráno ke spolufinancování prostřednictvím tří složek programu: LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost, LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí a LIFE+ Informace a komunikace.

  Projekty LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost si kladou za cíl zlepšit stav ochrany ohrožených druhů a typů stanovišť. Z 227 zaslaných návrhů Komise vybrala k financování 80 projektů, které předložila partnerství složená ze subjektů působících v oblasti životního prostředí, orgánů státní správy a jiných zúčastněných stran. Tyto projekty z 22 členských států představují celkové investice ve výši 199 milionů EUR, z toho 107 milionů EUR poskytne Evropská unie.Většina z nich (74 projektů) jsou projekty Příroda, přispívající k provádění směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích, jakož i sítě Natura 2000. Dalších šest projektů tvoří projekty Biologická rozmanitost, jež představují kategorii projektů LIFE+ pro pilotní režimy zabývající se širšími otázkami biologické rozmanitosti.

   

  Projekty LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí jsou pilotními projekty, jež přispívají k rozvoji inovativních politických záměrů, technologií, metod a nástrojů. Z 288 zaslaných návrhů Komise vybrala k financování 99 projektů, které předložily různé organizace z veřejného a soukromého sektoru. Vybrané projekty z 19 členských států představují celkové investice ve výši 211 milionů EUR, z nichž přibližně 90 milionů EUR poskytne Evropská unie. Největší podíl finančních prostředků EU (přibližně 26 milionů EUR) byl vyčleněn na projekty zaměřené na odpady a přírodní zdroje (28 projektů). Změna klimatu je druhou nejčastěji zvolenou prioritní oblastí se 24 projekty (zhruba 25 milionů EUR), poté následuje ochrana vody (17 projektů). Zbývajících 30 projektů se vztahuje na různé oblasti, mezi něž patří ochrana ovzduší, chemické látky, životní prostředí a otázky zdraví, lesy, inovace, hlukové zatížení, půda, strategické přístupy a městské prostředí.

  Projekty LIFE+ Informace a komunikace mají za úkol šířit informace a zviditelnit otázky spojené s životním prostředím, jakož i poskytovat školení a zvyšovat povědomí o předcházení lesním požárům. Z 98 zaslaných návrhů Komise vybrala k financování 17 projektů, které předložily různé organizace z veřejného a soukromého sektoru působící v oblasti ochrany přírody a/nebo životního prostředí. Vybrané projekty z 12 členských států představují celkové investice ve výši 21 milionů EUR, z toho 10 milionů EUR poskytne Evropská unie.

  Program LIFE+

  Program LIFE+ je evropský finanční nástroj v oblasti životního prostředí, jehož celkový rozpočet na období let 2007–2013 činí 2,143 miliardy EUR (dvě miliardy sto čtyřicet tři miliony eur). Během tohoto období Komise každý rok zveřejní jednu výzvu k předkládání návrhů pro projekty LIFE+.

  Další informace

  V příloze je uveden přehled všech nových projektů financovaných v rámci programu LIFE+, rozdělený podle jednotlivých zemí.

  Další informace o každém z nových projektů Příroda a biologická rozmanitost:

  http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/natcompilation08.pdf

  Další informace o každém z nových projektů Politika a správa v oblasti životního prostředí:

  http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/envcompilation08.pdf

  Další informace o každém z nových projektů Informace a komunikace:

  http://ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/compilations/documents/infcompilation08.pdf

  Další informace o programu LIFE+:http://ec.europa.eu/life

  Kromě toho lze kontaktovat příslušné vnitrostátní orgány:

  http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky