Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Komise dočasně povolila členským státům vyplatit zemědělcům státní podporu ve výši až 15 000 EUR
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/10/2009

 

Členské státy mohou vyplatit zemědělcům jednorázovou částku státní podpory až do výše 15 000 EUR. Schválila to dnes Evropská komise. Tento krok je součástí její stálé snahy o stabilizaci příjmů producentů mléka a mléčných výrobků, ale podpora je samozřejmě určena zemědělcům ve všech odvětvích. Rozhodnutí pozměňuje dočasný krizový rámec, který Komise přijala v lednu 2009 a díky němuž jsou již poskytovány různé druhy podpory usnadňující přístup podniků v EU k financování. Dnešní rozhodnutí Komise znamená, že do rámce bude zařazena oddělená slučitelná nižší částka podpory pro zemědělce ve výši 15 000 EUR.

  Komise dočasně povolila členským státům vyplatit zemědělcům státní podporu ve výši až 15 000 EUR

  Tato částka může být udělena podniku pouze jedenkrát do konce roku 2010. Z částky musí být odečteny veškeré podpory „de minimis“, které podniky obdržely od začátku roku 2008. Režimy podpory zavedené v rámci tohoto nového nástroje musí být otevřeny všem prvovýrobcům a musí doplňovat jiná obecná krizová opatření, která již členský stát zavedl. Úmysl povolit zemědělcům státní podporu až do výše 15 000 EUR je součástí sdělení Komise o odvětví mléka ze dne 22. července 2009.

  „Umožnit státním orgánům členských států vyplatit zemědělcům podporu ve výši až 15 000 EUR by mělo pomoci překonat vážné finanční potíže, v nichž se někteří zemědělci ocitli,“ uvedla komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelová. „Věřím, že spolu s opatřeními na úrovni EU, to může našim producentům mléka pomoci ze současné obtížné situace.“

  Dříve přijatá opatření v odvětví mléka

  Komise předpokládá, že letos vyčlení na opatření pro podporu trhu 600 milionů EUR.

  Intervenční období bylo prodlouženo do konce srpna 2010.

  70 % přímých plateb může být letos vyplaceno o 6 týdnů dříve než obvykle (od 16. října). 

  V rámci reformy společné zemědělské politiky (SZP) z roku 2003 bylo k přímým platbám pro producenty mléka a mléčných výrobků přidáno dalších 5 miliard EUR určených na kompenzaci za snížení intervenčních cen.

  Dne 19. října ohlásila Komise další balíček podpory pro producenty mléka ve výši 280 milionů EUR.

  V rámci kontroly stavu reformy SZP a plánu evropské hospodářské obnovy již bylo  na řešení „nových úkolů“, zejména na restrukturalizaci odvětví mléka a mléčných výrobků, uvolněno 4,2 miliardy EUR. Tyto částky doplňují prostředky, které jsou již k dispozici v rámci politiky rozvoje venkova.

  Komise rovněž posílila program dodávek mléka do škol rozšířením nabídky výrobků a věkových skupin dětí, na které se tento program vztahuje. Zahájila také nové kolo podpůrných opatření na podporu odbytu mléčných výrobků.

  Skupina odborníků na vysoké úrovni pro mléko jedná o střednědobých a dlouhodobých vyhlídkách odvětví mléka a svoji závěrečnou zprávu předloží do konce června 2010.

  Další informace:

  http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/index_en.htm

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky