Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Internet budoucnosti přinese účinné evropské systémy: méně přetíženou dopravu a lepší zdravotní péči
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/10/2009

 

Méně přetížené silnice, lepší a účinnější dodávka energie nebo kvalitní lékařské ošetření z domova jsou typickými příklady toho, co umožní internet budoucnosti. Fyzické objekty jako automobily nebo mobilní zařízení propojí s příslušnými infrastrukturami (například systémy řízení dopravy), aby bylo možné používat ohromné množství dat v reálném čase ke zlepšení obchodních procesů a účinnosti těchto infrastruktur.

  Internet budoucnosti přinese účinné evropské systémy: méně přetíženou dopravu a lepší zdravotní péči

  Evropská komise dnes představila strategii, která má Evropu postavit do čela rozvoje inteligentních internetových infrastruktur. Vyzývá evropské vlády a jejich odvětví IKT (informačních a komunikačních technologií), aby využily rostoucí poptávky po inovačních internetových aplikacích a učinily ze stávajících infrastruktur, např. systémů zdravotnictví, elektrorozvodných sítí nebo řízení dopravy, infrastruktury „inteligentní“. Za tímto účelem zahájí partnerství veřejných orgánů a hlavních subjektů v oblasti IKT s rozpočtem ve výši 300 milionů EUR na období 2011–2013. Tento rozpočet je vyčleněn na projekty, jež budou v dohledné době vybrány, a doplňuje každoroční podporu ve výši 200 milionů EUR na trvalý výzkum podpůrných internetových technologií.

  Internet může pomoci vyrovnat se s problémy budoucnosti a je klíčem k vyvedení evropského hospodářství z krize. Aplikace a technologie online mohou zlepšit dopravu ve městech, které se brzy stanou domovem 70 % světové populace. Mohou a musí zlepšit systémy, které hospodaří s naší energií, protože spotřeba elektřiny se do roku 2030 zdvojnásobí. A vzhledem k tomu, že populace EU stárne, může internet zefektivnit naše systémy zdravotní péče a pacienty ošetřovat na dálku,“ uvedla komisařka EU pro informační společnost a média Viviane Redingová. „Právě Evropa se svými podniky by měla využít příležitosti k rozvoji těchto technologií a aplikací, které mohou do značné míry zvýšit hospodářskou a sociální účinnost každodenních procesů.“

  Evropská komise dnes navrhla strategii internetové inovace v celé EU, která spojuje vlády s různými průmyslovými odvětvími v celé Evropě. Cílem této strategie je zlepšit infrastruktury s klíčovým významem pro naše hospodářství a společnost tím, že jim v jejich každodenním fungování umožní lépe zpracovávat ohromná množství dat. Datový provoz na internetu v dnešní době každoročně narůstá již o 60 %. Protože se k internetu připojují miliardy senzorů a mobilních zařízení online s cílem poskytovat čím dál sofistikovanější informace, musí být tyto infrastruktury dostatečně „inteligentní“ na to, aby mohly takto velká množství dat využívat v reálném čase. Například internetovou technologií podporující senzory, inteligentní etikety a v budoucnu též navigační družicový systém Galileo by bylo možné snížit dopravní zácpy, které Evropu stojí 135 miliard EUR ročně, o 20 % a emise o dalších 15 % ( IP/08/1979).

  Cílem dnešního plánu je postavit Evropu do čela výzkumu a zavádění budoucích internetových technologií nutných k přeměně infrastruktur v infrastruktury inteligentní v oblastech, které ovlivňují každodenní život, jako je zdravotní péče, doprava a energetika. Nejenže se tím posílí konkurenceschopnost evropského odvětví IKT, ale evropští spotřebitelé budou zároveň těžit z výhod těchto nových aplikací a služeb jako první.

  Inteligentní systémy se již poloprovozně ověřují v regionech a městech po celé Evropě. Například Stockholm investoval do systému inteligentního řízení dopravy, který zkracuje dobu cestování, výrazně zvyšuje využívání veřejné dopravy a snižuje emise uhlíku. Používáním sítí senzorů a mobilních zařízení lze shromažďovat data v (téměř) reálném čase, což má zásadní význam pro správu energetických nebo dopravních systémů. Tyto informace lze pak například využít k optimalizaci systému městské mobility. Přínosem pro uvedená bezdrátová zařízení bude při jejich širokém zavádění i zvláštní část spektra vyčleněná v rámci digitální dividendy ( IP/09/1595, MEMO/09/482).

  Komise dnes vyzvala vlády a průmysl, aby společně zaměřily další evropský výzkum na klíčové internetové technologie a jejich rychlé uplatnění v každodenním životě. Toto partnerství veřejného a soukromého sektoru Komise zahájí výzvou k předkládání návrhů v roce 2010.Na uvedenou iniciativu je v období 2011–2013 plánováno 300 milionů EUR – stejná částka, již má poskytnout i průmysl.

  Komise již financuje výzkum na přeměnu samotného internetu v internet inteligentnější částkou 400 milionů EUR, investovanou do více než 90 evropských projektů v rámci svého výzkumného programu v oblasti IKT, a dalších 200 milionů EUR ročně, které budou investovány z rozpočtů na výzkum v období 2011–2013. Například projekt SENSEI se snaží propojit reálný a digitální svět tím, že všude  vytváří „inteligentní“ místa, např. zasláním textové zprávy osobám využívajícím spolujízdu, nachází-li se v jejich v blízkosti autobusový spoj, kterým by se do svého místa určení dostaly rychleji.  

  Souvislosti

  Dnešní sdělení je součástí příprav evropského plánu inovací a výzkumu, k němuž vyzvala Evropská rada v prosinci 2008.Je rovněž součástí reakce Komise na doporučení výzvy Ahovy skupiny, aby evropský výzkum v oblasti IKT více riskoval a více se snažil obchodně uplatnit své výsledky ( IP/08/1288, MEMO/08/430).

  Dnešní sdělení Komise je k dispozici na adrese:

  http://ec.europa.eu/information_society/activities/foi/library

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky